HOME        
   

FORSIDEN

 

LITTERATUR om kornsirkler
LITERATURE about crop circles
     
     
     
             
    utgitt år
publishd year
cover
fakta
facts
innhold
contents
bestill fra
order from
   
    2011

CROP CIRCLES
History, Research and
theories

Eva-Marie Brekkestø

VWessex Books
220 pp, full colour

ISBN: 9781903035382

More info

En tilrettelagt og oppdatert engelskspråklig
utgave av Kornsirkler, underverk i åkeren
(Vega forlag 2010)

A thorough overview of the crop circle
phenomenon, this book presents the history,
the research the theories, the geometrical
aspects. Includes more than 50 eyewitness
accounts of crop circles forming The book is
the result of the author’s studies of the crop
circles in southern England since 1999

£ 17.99,-
Order from :
Wessex Books
Amazon


In Norway, order from
Akademika

Denne boka eksisterer
ogsåi en norsk og en
dansk utgave.

   
    2010 KORNSIRKLER
Underverk i åkeren

Eva-Marie Brekkestø

Vega Forlag
gjennomillustrert

ISBN: 9788282111102

Mer info.
Denne oppfølgeren til Brekkestøs første bok
om fenomenet er tre ganger tykkere, går mer i
dybden og tar for seg flere emner. Med over 50
øyenvitneskildringer, grundig historisk
dokumentasjon, geometriske analyser og
spennende, nye teorier.

The second crop circle book by Eva-Marie
Brekkestø is an indepth, lavishly illustrated
presentation with thorough historical
documentation, geometrical analyzes and
refreshing, new theories.

Kr 399,-
Kjøp den i din lokale
bokahandel eller bestill
fra :Vega Forlags
nettbutikk

--------------------------------------

This book also exists in
English

   
    2010 KORNCIRKLER
Naturlige mysterier

Eva-Marie Brekkestø

Bogan Forlag
2010
gjennomillustrert

ISBN: 978774664994
.
Mer info her.
Dansk utgave av "KORNSIRKLER,
UNDERVERK I ÅKEREN".
Denne danske utgaven har samme tekst og
bilder, men forkskjellig lay out og forside.

The Danish version of the second crop circle
book by Eva-Marie Brekkestø.

Kr 399,-
Kjøp den i din lokale
bokahandel eller
bestill fra :Bogans
nettbutikk

-------------------------------------

This book also exists
in English

   
    2009

CROP CIRCLES
the evidence

Janet Ossebaard

Beningn Publishers
Nederland

ISBN:9789078903048

Nydelig, gjennomillustrert bok av Janet
Ossebaard som har utforsket kornsirklene
gjennom 14 år. Boka presenterer de fysiske
aspekteneved kornsirkel-fenomenet som peker
på at fenomenet ikke kan forklares ved
menenskelig aktivitet.

A beautiful, full-colour book by Janet
Ossebaard, crop circle researcher for 14 years.
Presents the physical evidence pointing to the
fact that this phenomenon cannot be explanied
by human activity.

Sicular Site

€ 15.95 + forsendelse
€ 15.95 + P&P

   
    2009 CROP CIRCLES
The Bones of God

Michael Glickman

Frog Books Ltd
2009

ISBN: 978-1-58394-228-4
Michael Glickmans tar oss med på sin reise
gjennom kornsirkelfenomenet fra den
legendariske formasjonen på East Field i 1990
helt fram til de nyeste sirklene. Han forlklarer de
viktige detaljene og geometrien.

Michael Glickman takes us on his crop circle
journey from East Field in 1990 to Barbury
Castle in 2008. He leads us into the more
memorable formations and shows us the
wonderful detail and geometry.

Amazon

£ 11.99

   
    2008

Crop Circles The most enchanting ever

Janet Ossebaard

Benign publishers
Nederland

ISBN 7989078903024

Nydelig, gjennomillustrert bok av Janet
år. Boka presenterer de vakreste kornsirklene
fra 1995 fram til i dag, og er en den første i en
åtte som vil ta for seg de ulike sidene vedA beautiful, full-colour book by Janet
Ossebaard, crop circle researcher for 14 years.
Presents the most enchanting formations from
1995 to 2007, the first in a series of eightabout
the various aspects of the phenomenon.


Circular Site

€ 15.95 + forsendelse
€ 15.95 + P&P

More info

   
    2007 The 80/20 Myth
A Crop Circle Falsehood


Michael Glickman

CPI Antony Rowe
England


Samling artikler publisert på nettet i 2002 nå
utgitt i bokform . En polemikk mot Colin
Andrews teori om at 80% av alle kornsirkler fra
2000-2002 var laget av mennesker.

English information here

Out of print
   
    2007

Cornography:
Despatchesfrom
the Crop Circles

Michael Glickman


The Squeeze Press

ISBN-10: 1906069042

En fyldig samling av Michael Glickmans mest
velskrevne og underholdende artikler fra de
siste 15 årene. Gir en bred innføring i
kornsirkel-historien gjennom samme periode.

The collected writings of top crop circle
commentator Michael Glickman. Prepare to be
challenged, amused and amazed.

Amazon

£ 9.99

   
    2007 CROP CIRCLES:
Art in the Landscape


 Lucy Pringle

Frances Lincoln Ltd

ISBN 10: 0-7112-2721-7

Lucy Pringle, som i mange år har studert og
fotografert kornsirkel-fenomenet, presenterer
her sine vakreste fotografier i en storformat bok
som vil imponere enhver! Flott gavebok.

Lucy Pringle experienced crop circle
photographer and researcher presents a
catalogue of her awe-inspiring aerial
photography. Wondeful gift book.

Lucy Pringle's
web site


£11.00

   
    2006

CROP CIRCLES: Signs,
Wonders & Mysteries


Steve & Karen Alexander

Arcturus Publishing


ISBN 0-572-03275-7

More info here.

En storformat bok (23,5x29cm) med 280 av
Steve Alexanders superbe kornsirkelfotografier.
-Alle de mest spektakulære formasjonene på
2000-tallet Inneholder også flere av Karen
Alexanders inspirerende artikler.

Large format book with over 280 of
SteveAlexander's magnificent photographs,
includes all the most spectacular crop circle
events of the last decade. With Karen
Alexander's thought provoking commentary.

More info here.


Amazon


   
    2007

Crop Circles

Michael Glickman


Wooden Books

ISBN-1-904263348

Ny utgave av den populære lille boka fra 1999
Forfatteren analyserer geometrien og
symbolikken i kornsirkelmønstre fra 80-tallet og
fram til 200.3

Reprint of the popular little book from 1999. An
analysis of a variaty crop circle patterns from
the 80s to 2003.

Amazon

   
    2006

The Language
of Crop Circles
judith Moore
og Johan Keijser

Johan Keijser Publishing
Nederland

ISBN10:90-810398-2-2

More info here.

Judith K. Moores kanaliserte budskap formidler
hvem som lager kornsirklene og hvorfor, og gir
et overraskende svar spørsmålet om de
menneskelagde sirklene.

Judith Moore's channelling communicate who
make the circles and how, and gives a
surprising answer to the question about the
man-made circles
Amazon    
    2005

CROOKED SOLEY
A Crop Circle Revelation


Alan Brown  &
John Michell
 

Roundhill Press
3RP80 sider
2005

ISBN: 0-954-98550

Om den unike kornsirkelen som oppsto i
Crooked Soley i august 2002 som inneholdt
" Nøkkelen til skapelsen” med forbindelse til
”Når slik viten åpenbares, varsler det en ny”

The unique crop circle that appeared at
Crooked Soley in August 2002 contained
numerical symbols known as "The Key to the
Creation" with connections to The Holy Grail
"Such information manifested, provides the
knowledge and insight that lead to truth and
justice on earth."

More info here and here .Out of print    
    2005

Phänomen KORNKREISE

Andreas Müller

A T Verlag

ISBN-13: 9783038002512

Tysk bok som presenterer det internasjonale
kornsirkelmystriet i sin fulle bredde.
Med mange av forfatterens egen spennede
opplevelser.

A German language book with a presentation of
the latest evidence for crop circles as a genuine
phenomenon. Deals with all the variious parts
of the mystery.

 

Amazon

€ 12,95

 

   
    2004

The hypnotic power of
CROP CIRCLES

Bert Janssen 

Frontier Publishing
Nederland

ISBN:1-931882-347

Bert Janssen har gjennom årtier år utforsket
kornsirkelmønstrene. Hans beretning tar oss
med på en magisk reise full av overraskende
oppdagelser både på det geometriske og
personlige plan.

Bert Janssen embarks on a magical journey
through the miracles of crop circles , and
shares with us surprising knowledge, both
geometrical and on a personal level.


Amazon


Pris: £19.00
   
    2004

KORNSIRKLER Verdens vakreste mysterium

Eva-Marie Brekkestø

Indre Ledelse Forlag
glanset papir,
gjennomillustrert i farger

ISBN: 82-92301-83-6
More info.

Første nordiske bok om fenomenet. Tar for seg
vitale fakta, spennende teorier og har 150
fargebilder. Oppsikts-vekkende
øyenvitneskildringer. Gir en bred presentasjon
av fenomenet.

First Scandinavian book about crop circles. By
Eva-Marie Brekkestø, lecturer and front figure of
the Norwegian Crop
Circle Group. Lavishly
illustrated with 150 colour photos and
geometrical charts. A thorough overview of the
crop circle phenomenon.


Bestlles fra
post@kornsrikler.org

eller ved å sende SMS
til 917 22 915

This book is only in
Norwegian.

   
   

2004

CROP CIRCLES
(The Pitkin Guide)
 

 Lucy Pringle

Jarrolds Publishing

ISBN 1-84165-138-9

En 32-siders introduksjonsbok om
kornsirklemysteriet, av den kjente forfatteren og
forskeren Lucy Pringle. Inneholder 50 av
Pringles flotte fotografier.

Features 50 of her stunning photographs, and
gives an extract of the most important aspects
of the phenomenon.

More info here.

Lucy Pringle's
web site

£6.00.

   
   

2003

CROP CIRCLES
Signs of Contact


Colin Andrews and
Stephen J. SpignesiISBN: 1-56414-674-X

More info here.

Kornsirkelmysteriets ”grand old man” deler i
denne boka sin rikholdige kunnskap og mange
spennende erfaringer med oss. Tar for seg
fakta og presenterer teorier om sirkelens
opphav og betydning

Colin Andrews, a well known authority on crop
circles, shares his abundant knowledge and
experience with the crop circles, and gives his
opinion about their origin and meaning.

Amazon

Barnes&Noble

$35.99

   
   

2003

MESSAGES FROM
SPACE
Crop Circles Bring
the First Indisputable
Extra Terrestrial Signs
from Space


Jay Goldner

ISBN 0-941188-48-5

Boka er i sin helhet viet Chilbolton-sirklene fra
"Ansiktet og Data-remsen"og viser at disse
åen melding sendt ut fra Arecibo-teleskopet i 1974.

Presents the Chilbolton's 2001 "Face" and
"Data-transmission" circles and shows that
they were a responce to our message sent into
space from the Arecibo telescope in 1974.

Amazon

$45.99

   
   

2002

CROP CIRCLES Exploring
the Designs &Mysteries
 

Werner Anderhub
& Hans Peter Roth

Lark Books, Sterling Co.,
New York

ISBN 1-57990-297-9

En englesk oversettelse av den tyske boka
"Das Geheimnis der Kornkreise" med info og 220 fotografier av kornsirkler i Sveits, Tyskland
og England. Bestseller med 40.000 solgte eks
åett år.

English translation of the original German book
contains 220 photographs and gives a
complete survey of the crop circles in
Switzerland. A bestseller, sold 40.000 copies in
12 months.


Amazon

$14.95

   
   

2002

OPENING MINDS;
A Journey of
Extraordinary
Encounters, Crop
Circles, and Resonance

Simeon Hein, PH.D

Atlas Books

ISBN 0-9715863-0-6

Simeon Hein, med sin bakgrunn i
sosialvitenskap, tar for seg det vitenskapelige,
den mystiske og det meningsbærende ved
menneskelig sansning, kornsirkler og
udefinerbare energier.

Introducing a social scientist's candidates
discussion on the science, mystery, and
meaning of human perception, crop circles,
and subtle energies.

Atlas Books

$14.95

   
   

2002

Crop Circles
an INTRODUCTION

 
 Andy Thomas

 Wessex Books

 

ISBN 1 903035 02 3

 

En innføring i kornsirkelmysteriet med artikler
av forskjellige forfattere og bilder av gamle og
nye sirkeler. Redaktør Andy Thomas.
Ny utgave 2005.

A new production by Wessex Books and Andy
Thomas, broadening the scope of the book and
showing recent crop circle crop circle designs
from Peter Sorensen and Richard Wintle.


Wessex Books

£4.00.

   
   

2002

VITAL SIGNS
A complete Guide
 to the crop circle
mystery and why
it is not a hoax


 Andy Thomas

SB Publications 

ISBN 9-781857-702569

Revidert utgave av den ultimate kornsirkelboka
for nybegynnere og en essensiell
gjennomgang for de allerede "frelste". Etter
"Kornsirkelbibelen"!

Revised version of the ultimate guide to crop
circles. For newcomers and an essential
summary for those already entranced. It has
been described by many as the 'Crop Circle
Bible'

Amazon

£17.00.

   
   

2002

SECRETS in the FIELDS
The science and
mysticism
of crop circles 

Freddy Silva
 

Hamton Road
Publishing Company
Canada

ISBN: 1-57174-322-7

 

En dyptpløyende, omfangsrik og meget grundig
bok om fenomenet som tar for seg de fleste
ørsmålene en kornsirkelentusiast kan stille
seg

Why are crop circles interacting with the Earth's
magnetic grid? How do sound and light create
them? What do they imprint into the Earth and
its living organisms? Why are they here and
why now? Who or what is behind them?

Amazon

£17.00.

   
   

2002

Crop Circles
The Hidden Form


Nick Kollerstrom 

Wessex Books
 
ISBN 1-903035-11-2

En lettfattelig og spennede bok om geometrien
i kornsirklene, med innnfallsvinkel i hellig
geometri.

This book is a new way of experiencing the crop
circle mystery, through the geometry of the
forms revealed in crops. The mathematics is
sound and the work is presented through
colourful photographs and illustrations.

Wessex Books

£1.99.

   
   

2001

The Deepening
Complexity of 
Crop Circles

Dr. Eltjo Haselhoff

Frog Ltd

ISBN 1-58394-046-4

Boka fokuserer på den vitenskapelige
åkornsirkler. Inneholder også beretninger av
øyenvitner som har sett kornsirkler oppstå
direkte.

Thisbook focuses on the scientific aspect of hte
phenomenon. It discusses the relationship
between crop circle creation and 'balls of light'.
Also with eyewitness' accounts of crop circles
forming.

Amazon

$20.00

   
   

2001

KORNKREISE
Geometrie,
Phänomene,
Forschung

Andreas Müller

A T Verlag

ISBN 3-85502-760-9

Tysk bok som presenterer det internasjonale
kornsirkelmystriet i sin fulle bredde.
Med mange av forfatterens egen spennede
opplevelser.

A German language book with a presentation of
the latest evidence for crop circles as a genuine
phenomenon. Deals with all the variious parts
of the mystery.

Open Library

€ 12,95

   
   

2001

Crop Circles Revealed

Judith Moore &
Barbara Lamb

Light Technology

ISBN 1-891824-32-5

 

Tar for seg fenomenet generelt og presenterer
unike kanaliseringer av budskapet i spesifikke
sirkler, åpenbart gjennom mediet Judith Moore.

This book explores the phenomenon and
presents a new understanding from channelled
investigations by the medium Judith Moore


Amazon

$25.00

   
   

2000

Mysterious Lights
and Crop Circles

Linda Moulton Howe

Paper Chase Press

ISBN 1-879506-91-1

 

Forfatteren, som har vunnet Emmy Award
-prisen, utforsker sammenhengen mellom
lyskuler og kornsirkler.

The Emmy Award- winning author uses level-
headed science and analysis to shed light on
the beautiful swirled patterns and luminous
globes.


Amazon

$25.95


   
   

1999

CROP CIRCLES 
A beginner`s guide

Hugh Manistre

Hodder & Stoughton

ISBN 9780340747537

Tar for seg historien, mysteriet teorier og
forklaringer samt menneskelagde sirkler.

This Beginner's Guide explores the history of
crop circles, the current theories and
explanations, hoaxes, as well as recent
occurrences and remaining mysteries.

Amazon

$22.22

   
   

1999

CROP CIRCLES
The Greatest Mystery
of Modern Times

Lucy Pringle

Thorsons

ISBN 0-7225-3855-3

Lucy Pringle, med sin brede erfaring som
forsker og fotgraf gir oss gjennom denne
grundige og innholdsrike boka, en ny og utvidet
forståelse av korsirkelfenomenet.

Lucy Pringle draws upon her abundant
research and exellent photography to give a
new understanding of the crop circle enigma.

Amazon

£14.99

   
   

1999

Legendary
Landscapes,
Secrets of Ancient
Wiltshire Revealed


J. D. Wakefiled

Nod Press
1999


ISBN 09536301-0-2

Presenterer spennende teorier om hvorfor de
forhistoriske hellige monumentene Avebury,
Silbury Hill, Adams Grave, Knap Hill, Milk Hill,
Wans Dyke ble bygget og hva de ble brukt til.
Et must for alle som er fascinert av
landskapene i Wiltshire der kornsirklene
oppstår!

English information here

Amazon

£ 45.00

   
   

2001

The Secret History
 of Crop Circles

Terry Wilson

The Centre for
 Crop Circle Studies

Tar for seg den tidlige europeiske
kornsirkelhistorien, med over 400 tilfeler før
1980.

Encompass some multiple events and the
book refers to some 400 or more crop circles
prior to 1980.
More info.

Only avaiable through:

CCCS - Center for
Crop Circle Studies,
12 Tintagel Close,
Exeter
EX4 9EH, England.

   
   

1996

COSMIC CONNECTION: Worldwide Crop
Formations &
ET Contacts

Michael Hesemann

Hushion House

ISBN: 1858600170

Tar for seg det verdensomspennende
kornsirkel-fenomenet i lys av UFO-
observasjoner.

This ibook brings the two most mysterious
phenomena of our time - crop circles and
UFOs. Sightings of the strange and often
geometrically complex designs are now world-
wide and continue to appear in crops as far
apart as Siberia, the Argentine, Saskatchewan
and Queensland.

Insight Bookstore

$19.95

   
   

1989

CIRCULAR EVIDENCE

Pat Delgado &
Colin Andrews

Bloomsbury Publishing
England

ISBN 0-7475-0635-3

Den første omfatende (og etter hvert
legendariske) boka om kornsirkelfenomenet i
lys av UFO-observasjoner.

The first (and now, legendary) extensive
overwiew book about the crop circle
phenomenon.

Amazon

£ 8.99

   
              

Site Meter