FORSIDEN

REISE TIL ENGLAND      
     
     
   


Området der kornsirklene oppstår

Flertallet av de engelske kornsirklene oppstår hvert år i fylket Wiltshire, som er kjerneområdet for
kornsrikelaktiviteten. Men også i nabofylkene Hampshire i sør og Oxfordshire i nord rapporteres det hvert år
sirkler. År om andre oppdages det også formasjoner vest for Wiltshire i fylket Somerset og øst for Wiltshire i fylke
t Berkshire.

De siste årene har det også oppstått noen formasjoner lenger nord i England, spesielt i fylket Warwickshire.

Av en eller annen grunn reiser en del til byen Glastonbury for å se på kornsirkler. Det har aldri vært rapportert
kornsirkler så langt sørvest i England. Har man bestilt innkvartering i Glastonbury, er det selvfølgelig en strek i
regningen når det viser seg at man hver dag må kjøre et par timer hver vei for å komme til kornsirklene. .

Området i fylket Wiltshire der det kommer flest kornsirkler, heter "Kennet" (navn på lokal elv).
Kartet under viser kjerneområdet for sirklene. Det er dit du bør dra hvis du vil være sikker på å få se kornsirkler.
Pilen peker på landsbyen og steinsirkelen Avebury, som kan sies å være det georafiske senteret for den
engelske kornsirkelaktiviteten:

 

   
              

Site Meter