HOME        
    FORSIDEN
  NYHETER 2013 NEWS 2013    
     
   
    28.11.2013 En vakker roterende issirkel rapportert i Nort Dakota, USA.
Les mer

A spinning ice formation reported i North Dakota, USA
Read more
   
    13.11.2013 "KORNSRIKELMYSTERIET": norskprodusert dokumentar i tre deler på TV2.
Les mer

"EMBRACE THE MYSTERY": new Norwegian documentary on crop circles
Read more

   
    15.06.2013 Merkelig UFO observert i Canada, påfølgende kornsirkel av tilsvarende form.
Les mer
Bizarrely-shaped UFO in BC Canada followed by crop circle same shape.
Read more
   
    05.10.2013 Nytt engelsk informasjonssenter og adgangspass for besøkende i sirklene.
Les mer
Report of information centre and access pass for visitors to the circles.
Read more
   
    14.05.2013 Kornsirkler fotografert i 1971.
Les mer
Crop circles photographed in 1971
Read more
   
    29.01.2013 Kornsirkler oppdaget på luftfotografier fra 1945.
Les mer

Crop circles discovered in aerial photographs from 1945.

Read more
   
     
   
             



 

Site Meter