HOME        
    FORSIDEN
  NYHETER 2011 NEWS 2011    
     
   
    14.09.2011 Norsk kornsirkelbok utpekt til "CROP CIRCLE BOOK FOR 2011".
Les mer
Norwegian book chosen as "CROP CIRCLE BOOK FOR 2011".
Read more
   
    20.07.2011 Kornsirkel oppsto på maksimalt 45 minutter. Les mer

Crop circle formed in maximun 45 minutes. Read more

   
    24.04.2011 To vitner så "glødende" gressirkel i Boschenhoofd Nederland
Les mer
A "glowing" grass cirlce observed in Boschenhoofd, Netherlands.
Read more
   
    04.01.2011 Analyse av hvitt pulver funnet i gressirkel i Nederland sept. 2009.
Les mer
Analysis of white powder found in grass formation i the Netherlands.
Read more
   
     
   
              

Site Meter