HOME        
    FORSIDEN...
  NYHETER 2010 NEWS 2010    
     
   
    25.08.2010 Mystisk lysfenomen og helikopteraktivitet over East Field.
Les mer
Mysterious ball of light and helicopter activity over East Field.
Read more
   
    23.08.2010 Mystisk utrettede kornaks i kornformasjon på Whitefield Hill.
Les mer

Mysteriously straightened seed heads in Whitefield Hill formation.
Read more

   
    17.05.2010 Flere personer var vitne til at kornsirkel oppsto ved Stonehenge i 1996
Les mer
Several persons witnessed a crop circle form at Stonehenge in 1996.
Read more
   
    15.04.2010 BLTs rapport fra England 2009: Funn av unormale endringer i korn.
Les mer
BLT's report from England2009: Plant abnormalities in crop circles.
Read more
   
    03.04.2010 Lysobjekt filmet over kjent kornsirkeljorde i England.
Les mer

Light object filmed at well known crop circle site in England.
Read more
   
    08.03.2010 Merkelig ismønster i Arna hadde antakelig naturlig forklaring.
Les mer
Arna, Norway:strange rings in sea ice with a probable natural cause.
Read more
   
    23.02.2010 Ny norsk kornsirkelbok kom ut i mars 2010. Les mer New Norwegian crop circle book published in March 2010.
Read more
   
     
   
              

Site Meter