HOME        
    FORSIDEN..
  NYHETER 2008 NEWS 2008    
     
   
    18.12.2008 Nylig rapportert norsk kornsirkel fra 1950. Les mer Newly reported Norwegian crop circle from 1950.
Read more
   
    12.11.2008 Brasils første sirkler i korn i
Les mer
First Brazilian crop circles in grain.

   
    14.10.2008 Merkelig stein med kornsirkelmønster funnet i Roswell, USA.
Les mer
Strange rock with crop circle carving found in Roswell, USA.
Read more
   
    05.08.2008 Robbert van den Broekes merkelige opplevelser i Nederland juni 2007.
Les mer
Robbert van den Broeke's strange experiences in Holland June 2007.
Read more
   
    01.05.2008 Kornsirkelkaféen har åpnet nytt informasjonssenter i flotte lokaler.
Les mer

The Silent Circle has opened new crop circle information centre.
Read more

   
    .... 04.2008 Sein issirkel oppdaget i en innsjø i Hälsingland i Sverige.
Les mer

Late ice cirlce discovered in a lake in Sweden.    
    03.02.2008 Issirkel oppdaget i Norrland i Sverige.
Les mer
Ice cirlce discovered in northern Sweden.
Read more
   
    29.01.2008 Imponerene snøformasjon oppsto i Russland i november 2007.
Les mer

Impressing snow formation reported in Russia in November 2007.
Read more
   
    10.01.2008 DNA, lyskuler, ormehull og vår kollektive underbevissthet.
Les mer

DNA, balls of light, wormholes and the collective subconsiuos.
Read more
   
     
   
              

Site Meter