FORSIDEN        
    ......
  NYHETER 2006    
     
   
    31.07.2006


Metallisk objekt over Adam's Grave

Metallisk objekt over Silbury Hill

Metalliske objekter og lyskuler fotografert av nordmann i Wiltshire, England
                          
Den norske komponisten Egil Fylling har i flere år studert de engelske kornsriklene på nært hold. Han har tatt rikelig medbilder av kornsirkler, og gjort mange filmopptak til bruk i musikkvideoer og filmer.

Den 31. juli 2006 fotograferte han et heleikopter som fløy over Adam's Grave ved landsbyen Alton Barnes i Wiltshire. Da han kom hjem fra England og så nøyere på bildet, oppdaget han to metalliske kuleformede objekter i tillegg til helikopteret (klikk på øverste bilde til venstre for forstrrelse).

Samme dag besøkte han Steinganggraven West Kennet Long Barrow. Derfra fotograferte han Silbury Hill. På dette bildet oppdaget han senere et metallisk obkekt lignende det han hadde fotografert over Adam's Grave.
Like etterpå rettet han kamera i nordøstlig retning, og fotograferte en kornsrikel som hadde oppstått den 26.juli på høyden ved West Overton. Da han senere studerte dette bildet nøye oppdaget han at han to lysobjekter til venstre for kornsirkelen. Se bilder av og les mer om disse lysobjektene her.

   
     
   
    08.04.2006


EBB Award-statuettenStatuetten the EBE Award overrekkes Terje Toftenes

EBB Award til den norske dokumentarfilm om kornsirkler

Terje Toftenes, regissøren av videofilmen "KORNSIRKLER, visittkort fra det ukjente", mottok nylig filmprisen The EBE AWARD - i to forskjellige klasser - på "The Annual international UFO-Convention and Filmfestival" i Laughlin, Nevada, USA. Konferansen fant sted den 3.-5. mars i år. Toftenes film (eng. versj: CROP CIRCLES - crossovers from another dimension...) gikk av med seieren i to
 forskjellige klasser:

 ■  Én for beste dokumentarfilm i kategorien "UFO Related Theme".
 ■  Den andre i klassen "The peoples Choice" - dvs. den best likte film på tvers av alle kategorier.

Prisen bærer navnet The EBE EWARD. EBE står for "Extraterrestrial Biological Entity". Så vidt vi vet er det første gang prisen går til en norsk regissør.

Den amerikanske suksessen bidrar til knoppskyting: Toftenes avslører: "Jeg har nå registrert et nytt firma "New Paradigm Films", som skal jobbe med å utvikle nye filmer innen det spirituelle og paranormale".

   
     
   
    10.08.2006


Objektene observert ved Boreham Down i 2005


Objektet fotografert på Marskär i 1956

Mystiske objekter observert ved Boreham Down i 2005;
lignende objekt fotografert tidligere

                         
Den 21. juni 2005 observerte engelskmannen Mike Booth,tre mystiske objekkter i en åker ved Boreham Down. Objektene beveget seg sakte bortover åkeren mellom aksene på kornsnstråene og bøyde de øverste delen av kokornstråene sakte ned, slik at det oppsto 30 cm dype "renner" i åkeren. Booth var ergerlig for at han ikke fikk fotografert objektene. Han laget illustrasjonen til venstre for å vise hordan de så ut (klikk på øverste bilde til venstre for forstrrelse).

Noen måneder etter kom Signe Einseth i Norsk Korsirkelgruppe over et bilde av et mystisk objekt fotografert av Kåre Kårevall på øya Marskär i Stockolms skjærgård i 1956.
Bildet ble oversendt Mike Booth som bekreftet at objektet var nærmest identisk med dem han så ved Boreham Down. Booth uttrykte glede over at det fantes et fotografi av slike objekter (klikk på øverste bilde til venstre for forstrrelse).

Du kan lese hele historien i boka "Kornsirkler, underverk i åkeren".

   
     
   
    06.02.2006


Natures forside 29. juli 1880

Nature29. juli 1880, s. 290

Nature29. juli 1880, s. 291

Engelsk kornsirkel beskrevet i vitenskapelige magasin  i 1880:
NATURE, Illustrated Journal of Science, 29. juni 1880

En rekke dårlig informerte kilder (aviser TV-programmer o.l.) har tidligere hevdet at kornsirklene representerer et relativt nytt fenomen. Disse kildene hevdet gjerne at de første kornsriklene ble rapportert i England på 1980-tallet. Bedre informerte kilder har lenge visst at kornsirkler har vært beskrevet i flere land gjennom flere hundre år.
Og de siste årene har flere tidligere rapporter fra mange land blitt offentliggjort.
boka "Kornsirkler, underverk i åkeren" har en fyldig liste over kjente kornsirkelrapporter fra før 1950.


Et veldokumentert eksempel på tidligere formasjoner, presentert i vitenskapelige magasinet Nature, beskriver sirkler med nedlagt korn, i Surrey, England i 1880. Sirklene har noen hvetestrå stående oppreist i sentrum (en karakteristikk vi fremdeles ofte ser i dag). Dette er mer enn et århundre før
kornsirklene utviklet seg til det velkjente fenomenet publikum kjenner i dag. I nummeret datert 29. juli 1880 er det publisert et kort brev til redaktøren, skrevet av en respektert vitenskapsmann på den tiden, spektroskopist J. Rand Capron. Han beskriver sirkler med nedlagt korn i en hveteåker i Surrey, England.  

NATURE - Illustrated Journal of Science, 1880:

"Stormene i denne delen av Surrey har den senere tiden vært lokale og voldsomme, og de påfølgende effektene har i noen tilfeller vært merkverdige. Da vi besøkte nabogården onsdag kveld (den 21de), fant vi en hveteåker fullstendig slått ned, ikke i sin helthet, men i mønster som på avstand så ut som sirkulære felt.

Da vi undersøkte dem nærmere, viste det seg at alle sirklene hadde de samme kjennetegnene; nemlig noen få stående strå i sentrum, en del nedlagte strå med kornaksene meget jevnt i én retning, slik at de formet en sirkel rund sentrumet, og utenfor disse en sirkulær vegg av kornstrå som ikke var berørt.

Jeg sender en tegning laget på stedet, for å gi en ide om de mest perfekte av disse mønstrene. Jorden består av fet sandholdig leirejord, over "the greensand" (?), og kornet er kraftig, med tykke strå, og jeg kunne ikke finne noen årsaker på stedet som kunne ha forårsaket den besynderlige formen på mønstrene i åkeren, eller noe som indikerte hvorvidt det var vind eller regn, eller begge deler kombinert, som hadde forårsaket dem, utover de generelle tegnene overalt etter kraftig regnskyll. For meg så det ut som de kunne være et resultat av en form for syklonvind, og har muligens også blitt observert andre steder av våre lesere."

(Klikk på bildene til venstre for å se artikkelen i full størrelse.)
             
Guildown, Guilford, 23. juli 1880  -   J. Rand Capron 

   
     
   
              

Site Meter