Århus, Skien, Telemark
9/8-2010 


Fotos / photos: Tore Øyvind Moen, Varden


Foto / photo: Erik M


Foto / photo: Tore Øyvind Moen, Varden
Fotos / photos: Susanne Ulriksborg

Norsk Kornsirkelgruppe 2010
The Norwegian Crop Circle Group 2010