FORSIDEN

 

LYSFENOMENER i tilknytning til kornsirkler
LIGHT PHENOMENA related to crop circles
     
     
     
     

Golden Ball Hill, Wiltshire England
25.06.2009


lysobjekter

Den 25. juni 2009 oppholdt Thomas Peterson og Lars Olaussen seg på høyden Golden Ball Hill (et par hundre meter vest for Knap Hill) i tidsrommet mellom klokka 13.00 og 14.00. De var i området i følge med tre andre personer (to engelskmenn og en tysker) for å lete etter en ny kornsirkel. De filmet to helikoptere, det ene mens det i et par minutter hang lavt over hveteåkeren rett under Golden Ball Hill (jordet øst for det berømte East Field).

Da de seinere så igjennom dette opptaket, viste det seg at de hadde filmet et lysobjekt som beveget seg over jordet, fra venstre til høyre, i forgrunnen av bildet.

Her kan du se den delen av opptaket (i slow motion) der lysobjektet beveger seg over jordet, fra venstre til høyre i bildet.

Fotografiene under er stillbilder fra dette opptaket:


Stillbilder fra opptaket på Golden Ball Hill 25.06.2009. Fotos: Lars Olaussen

Denne lyskula mye til felles lysobjekter filmet ved tidligere anledninger, bl.a. av Steve Alexander fra Milk Hill i 1990.

5-10 minutter seinere observerte Thomas i kikkert en liten, hvit kule flyvende i stor hastighet, fra venstre mot høyre, lavt over jordet til venstre for (øst for) det jordet der Lars filmet lysobjektet. Nå forlot begge helikopterne området.
Like etter obeserverte alle fem personene to lysende objekter. Ett av objektene sto på en åskam i sør-øst, rett fram for høyden de sto på:


Fotos: Thomas Peterson


Det samme lysfenomenet, men med mesteparten av kontrastene i bildet fjernet.
Foto: Thomas Peterson

Et annet lysende objekt kom like etter til syne i forgrunn av åsen i sør-vestlig retning for Golden Ball Hill, høyden de sto på. Dette objektet varierte hele tida i fasong og farge. Det samme objektet ble også observert fra Etchilhampton Hill. Denne høyden ligger omtrent 7 km vest-sørvest for Golden Ball Hill og ca 4 km nordvest for stedet der lysfenomeent ble observet:


Foto: Thomas Peterson

Begge disse lysene var synlige i 20-30 minutter uten å flytte på seg.

Observatørene holder selv muligheten åpen for at disse to siste objektene kan være refleksjoner fra hus eller andre gjenstander. De undrer seg imidlertid over at det var en overskyet, ganske mørk dag og at sola (i dette tilfellet bak skyene) midt på dagen står i sør, d.v.s "bakenfor" gjenstandene (fra observatørenes synspunkt) som lyset evt. kunne reflekteres fra. At objektet ble observet fra forskjellig retninger (Golden Ball Hill og Etchilhampton Hill, og det faktum at det skiftet fasong og farge, taler også i mot at det dreide seg om en refleksjon.


KILDE: Lars Olaussen og Thomas Peterson


© Norsk Kornsirkelgruppe

     
              

Site Meter