Silbury Hill
Wiltshire


Kornsirkelen ved Silbury Hill 24.07.1999
© Foto: Steve Alexander  

Fotografi med lyskule: 

  
 © Foto: Sten Fredriksen 13.08.1999    

      

 
14.08.2002
      
Lyskule fotografert
fra kornsirkel
 


   
Eva-Marie Brekkestø, initiativtager til å starte Norsk Korn-
   sirkelgruppe, kom hjem fra England i 1999 med bildet du
   ser til venstre. Først sommeren etter (i 2000) oppdaget hun
   den lysende kulen på bildet øverst til høyre, som ved
   forstørrelse viste seg å bli enda mer interessant (klikk på
   bildet og ta en titt på forstørrelsen!)
. Bildet er tatt med
   Silbury Hill i ryggen, altså nokså rett sørover, i overskyet vær. 

   Etter forevisning til profesjonell fotograf, ble hun sikker i sin
   sak. Det kunne ikke være noen feil på filmen siden bildet er 
   digitalt. Det var heller ikke feil på digital brikke, siden
   lyskulen ikke finnes på bildet før eller etter. Lyset skyldes
   ikke refleksjon fra bakgrunnen, fordi lyset er skarpere enn
   bakgrunnen og derfor må være nærmere.
    
   
Bildet er forevist kornsirkelforskerne Steve Alexander og Michael Glickman,
    som begge fant bildet interessant.

   
  ...Men hva er det??         

© Norsk Kornsirkelgruppe