2007

15. april Oliver's Castle:

Foto: CM.


Foto: John Montogomery

7. juli East Field:

Foto: Eva-Marie Brekkestø

14. juli Stanton Bridge:


Foto: Eva-Marie Brekkestø

16. juli Hailey Wood:


Foto: Eva-Marie Brekkestø


Foto: Eva-Marie Brekkestø

16. juli Hinton Downs:


Foto: KA.

17. juli Cannings Cross:


Foto: Eva-Marie Brekkestø


18. juli Wilton Water Grid:


Foto: Eva-Marie Brekkestø


Foto: Eva-Marie Brekkestø

18. juli White's Hill:


Foto: Eva-Marie Brekkestø

19. juli Clifford's Hill:

Foto: Eva-Marie Brekkestø

19. juli Martinsell Hill:


Foto: Eva-Marie Brekkestø


Foto: Eva-Marie Brekkestø

25. juli West Kennet Long Barrow:

Foto: KA.

26. juli Chute Causeway:

Foto: KA.

29. juli Green Street:

Foto: KA.

1. august Upper Upham:

Foto: KA.

Copyright © Eva-Marie Brekkestø