HOME          
    FORSIDEN   KORNSIRKLER
PÅ BAKKENIVÅ
CROP CIRCLES
ON THE GROUND
   
       
   
        Kornsirkelmønstrene ser ofte vakre ut
fra lufta. At de kan være like flotte på
bakken er ukjent for mange. Mange blir
overrasket når de oppdager den kom-
plekse legden man kan finne i en del
sirkler. ("Legd" = måten kornet ligger på.)
Crop circles often look beautiful from
the air. The fact that they can be just as
wonderful on the ground, is unknown to
many. People are often surprised by the
complex floor lay that can be found inside
some of the circles.
   
       
   
    år
year
sted
location
luftfoto
aerial
egenskaper på bakkenivå
qualities on the ground    
    2014 Etten Leur
Hoeven
The Netherlands
En enkel sirkel i mais der de bøyde plantene var helt
uskadde og reiste seg igjen etter noen dager!

A simple circle in maize where the undamaged
stalks recoveres and
rose again after a few days!

   
    2014

Parkers Hill
Plantation
Gloucestershire
England

Et elegant mønster med en svært intrikat legde.

An elegant pattern with a with an intricate floor lay.

   
    2012 Stone Pit
Bishops Cannings
Wiltshire
England
En enkel sirkel med en helt uvanlig legde.

A simple circle with a most unusal floor lay.

   
    2012 Etchilhampton
Wiltshire
England
Et vakkert mønster med spennende detaljer
på bakken.
A beautiful pattern with interesting details
on the ground.
   
    2012 Windmill Hill
Wiltshire
England
Et uvanlig mønster med en elegant legde
og interessante detaljer på bakken.
An unusual pattern with an elegant floor lay
and some interesting details on the ground.
   
    2012 Etchilhampton Hill
Wiltshire
England
En enkel sirkel med en intrikat legde
og bøyde leddknuter.
A simple circle with an intricate floor lay and
ample nodal bending.
   
    2012 Knoll Down
Wiltshire
England
Et enkelt mønster full av bøyde leddknuter
og med en elegant legde.
A simple pattern with an elegant floor lay and
bent stalks throughout the formation.
   
    2011 Jubilee Plantation
Wiltshire
England
Et vakkert og uvanlig mønster der kornståene
i indre sirkel utgjør en intrikat sikksakk-legd.
A beautiful and unusual pattern with the stalks
in the inner ring forming an unusual zigzag
floor lay.
   
    2011 Roundway White Horse
Wiltshire
England
En enkel sirkel med en uvanlig legde. A simple circle with a unusual floor pattern.    
    2011 Cherhill Down
Wiltshire
England
En enkel sirkel med en høyst uvanlig legde. A simple circle with a highly unusual floor
pattern.
   
    2011 Stanton St.Bernard
Wiltshire
England
En enkel sirkel med en interessant legde. A simple circle with an interesting floor
pattern.
   
    2011 Cleyl Hill
Wiltshire
England
Et slående tredimensjonalt mønster med
med uvanlige detaljer på bakken.

A striking 3D pattern with very unusual details
on the ground.

   
    2010 Windmill Hill
Wiltshire
England
Et imponerede og vakkert mønster med et vell
av spennende detaljer på bakken.

An inpresssive and beautiful pattern with a
wealth of exiting details on the ground.

   
    2010 Guys Cliffe
Warwickshire
England
Et intrikat mønster i sentrum som kun framkom
ved retningen på det nedlagte kornet.

An delicate centre pattern that was only
produced by the direction of teh downed crop.

   
    2009

Woodborough Hill
Wiltshire
England

Et originalt mønster som framkom like mye
ved legden som ved feltene av stående og
liggende korn.

An original pattern that was produced not
only by the standing and horizontal crops,
but just as much trough the floor lay
.

   
    2009 West Overton
Wiltshire
England
Et "reproduksjon" av et tidligere mønster. Med intrikate
detaljer på bakken.

A "reproduction" of an earlier formation. With
intricate details on the ground.

   
    2009 Silbury Hill
Wiltshire
England
En liten formasjon med et vell av spennende detaljer
på bakken.

A small formation with a wealth of exiting
details on the ground.

   
    2009 Yatesbury
Wiltshire
England
Et uvanlig mønster med en unik luftig og
flytende legd.

An unusual pattern with a unique fluffy and
flowing floor lay.

   
    2007 White's Hill
Wiltshire
England
Et meget spesiell kornsirkel (hvis slikt kan
kalles en sirkel) med mange spennende
detaljer på bakken.

A very unusual crop circle withintriguing details
on the ground.

   
    2006 Charlbury Hill Oxfordshire
England
Et enkelt mønster med tre sirkler, to av dem
medhundrevis av knuter og én med vevd legd.
A simple pattern with three circles, two of them
with hundreds of knots and one with a woven lay.
   
    2006 Waylands Oxfordshire
England
Et vakkert og uvanlig mønster som en del
assosierte med skyskrapere. Vevd legd på
"taket" av skyskraperne.
An unusual and fascinating pattern that some
assosiated with sky scrapers. Two of "roofs"
of the sky scrapers had a wowen lay.
   
    2005 Golden Ball Hill
Wiltshire
England
En vakker kornsirkel i en raps der de liggende
plantene er helt uskadde. Det er umulig å
legge ned rapsplanter mekanisk uten å skade
stenglene sterkt.

A beautiful formation in rape seed where the
lying stalks are completely undamaged. It is impossible to mechanically flatten rape seed
plants without damaging the stalks.

   
    2005 Aldbourne
Wiltshire
England

Et vakkert skimmermønster med spennende
"organiske" knuter.

A beautiful moiré pattern with exiting organic
knots.

   
    2005 Marden
Wiltshire
England
Denne oppsiktsvekkende kornsirkelen hadde
en spesiell legd i sentrum av formasjonen.
Legden besto av masse knuter arrangert slik
at den dannet et mønster som var nesten
identisk med et kjent Maya-symbol.

This sensational crop circle had a unique
floor lay in the central area of the formation.
The lay consisted of a multitude of knots
that, together, were forming a pattern virtually
identical to a famous Maya symbol.

   
    2005 Garsington
Oxfordshire
England
"Vidunderet i Oxfordshire": En kornsirkel med
et enkelt mønster og helt uvanlig legd! Inni de
8 sirklene lå kornet bl. a. arrangert i fantastisk
vakre tredimensjonale spiraloppbygninger.

"The miracle in Oxfordshire": A formation
with a simple pattern and a very unusual
floor lay! Inside the 8 circles the stalks
formed extraordinarily beautiful three
dimentional spirals, as well as other unique
features.

   
    2004 Etchilhampton Hill
Wiltshire
England
Et spennende kornsirkelmønster med
kombinasjon av de hellige tallene 13, 11
og 7. I sentrum av formasjonen var det en
elegant oppbygning av korn omgitt av 7
tette knuter.

An exiting crop pattern combining the
numbers 13, 11 and 7. In the centre of the pattern, an elegant construction of stalks,
was surrounded by 7 tight knots.

   
    2004 Shalbourne
Wiltshire
England
Et slående mønster med to sett av
konsentriske ringer i interferens. I de
to ytterste ringene lå kornet i vakre fletter.

A striking crop pattern of consentric
interfering rings. In the two peripheral
rings, the lying stalks were organized in
elegant plaits.

   
    2004 Wilton Windmill
Wiltshire
England
Denne kornsirkelen som lå like ved den
gamle Wilton-vindmølla, hadde en nydelig
tredimensjonal spirallegd i sentrum.

This formation, located close to the old
Wilton Windmill, had a beautiful three
dimentional spiral construction in the centre.

   
    2003 West Stowell
Wiltshire
England
Kornsirkelen med det unike 13-armede
mønsteret hadde også en helt spesiell legd
å by på, med 13 tvunnede reder og to felt
med knuter.

This unique 13 fold star also had a very
interesting floor lay with 13 twisted nests
of crop and two areas with knots.

   
    2003 North Down
Wiltshire
England
Denne kornsirkelen var interessant både på
grunn av sin plasering i landskapet og sin
utrolig detaljerte legd.

This crop circle impressed many, both
because of how it was placed in the
landscape, and because of the details
on the ground.

   
    1999 Bishops Cannings
Wiltshire
England

Kornsirkelen som ble kalt "Kurven" ("The
Basket") på grunn av at kornet lå fullstendig
flettet eller vevd, står ennå i dag i en
særstilling med sin utrolig komplekse legd.

This formation, referred to as "The Basket"
because the intricatly woven floor lay, still
holds an exeptional posistion with its
incredibly complex floor lay.

   
    1994

Markim
Vallentuna
Sweden

En liten perle av en svensk kornsirkel med
sin helt usedvanlig elegante legd.
A little Swedish pearl of a crop circle with
a most elegant floor lay.
   
              

Site Meter