HOME
     
    FORSIDEN
KORNSIRKLER
i et historisk perspektiv
CROP CIRCLES
in a historical perspective
   
   
   
     

Det er en utbredt misforståelse at kornsirklene er et realtivt nytt
fenomen som først oppsto i Englandrundt 1980. I virkeligheten er det
godt dokumentert at det har eksistert kornsirkler i flere hundre år.
I eldre tider ser det ut til at det stort sett dreide seg om enkle mønstre
som sirkler og ringer, selv om dette bildet ikke er helt entydig. Fram
til årtusenskiftet har mønstrene gradvis blitt mer komplekse og det
ble rapportert større og større enkeltformasjoner.

Den første til å dokumentere den tidlige kornsirkelhistorien var
engelskmannen Terry Wilson som i 1998 kom ut med boka "The
secret History of Crop Circles
". Senere har flere andre bidratt bl. a.
tyskeren Andreas Müller.

It is a common misunderstanding that the crop cicles represent a
relativly new phenomenon that started in England around 1980. In
reality it is well documented that crop circles have existed for
centuries.
With a few exceptions, it seems that simple patterns like rings and
circles dominated prior to the 1990ies. Up to 2000 the patterns
became more and more complex. Also, larger and larger formations
were reported.

Terry Wilson, in his book "The secret History of Crop Circles" that
was published in 1998, was the first to document the early crop
circle history in a systematic way. Later, others like the German
researcher Andreas Müller, also made sustatial contributions,

   
   
   
     

Terry Wilsons bok er desverre ikke lenger i salg, men en
del av hans historiske funn er publisert på hans nettsted

Old Crop Circles

Terry Wilson's book is unfortunaltely no longer in print, but
a part of his historic material is published on his web site:

Old Crop Circles

   
   
   
     

To nettsteder har en systenmatisk oversikt over kornsirkler
på verdensbasis gjennom flere hundre år
:

Crop Circle Center

The Crop Archive

Two web sites with a systematic register of the worlkd wide
crop circle phenomenon over the centuries:

Crop Circle Center

The Crop Archive

   
   
   
     

Den tyske kornsirkelgranskeren Andreas Müller har gjort
mye viktig forskning på kornsirklenes historie. Blant annet
intervjuet han i 2006 Credo Mutwa,en åndelig leder for
Zuluene, om kornsirkler i det sørlige Afrika.

Intervju med Credo Mutwa

The German crop circle resercher Andreas Müller has
made a important contribution to the historical perspective.
In 2006 he interviewed Credo Mutwa, a spiritual leader for
the Zulus, about crop circles in the southern Africa.

Interview with Credo Mutwa

   
   
   
     

Norsk artikkel om kornsirklene i historisk perspektiv.

Useful overview of early historic crop circles

   
            

Site Meter