Trønderavisa 9. august 2007:

Det vakre mysteriet

KRONIKK
Jørn Haudemann Andresen
journalist i NRK Trøndelag


BERØMT: Kornsirkler har blitt stadig mer avanserte med årene, og de dukker opp i mange land.
Denne formasjonen er fra Knap Hill i Wiltshire i England. FOTO: Eva-Marie Brekkestø

FORSTÅELIG NOK har flere nyheter fra England denne sommeren blitt borte i flommen - av vann. 

En rekke spektakulære kornsirkler er blitt til i løpet av de siste to månedene, spesielt i fylket Wiltshire, to-tre timers kjøring sørvest av London. I samme område ligger blant annet den myteomspunnede steinsirkelen Stonehenge. Også trøndere reiser nå til England for å se nærmere på kornsirkler. En bestemt hendelse den 7. juli gir en ny indikasjon på at de mest avanserte kornformasjonene ikke kan være laget av mennesker.

De er svære, de blir til på minutter, de utgjør i formen sofistikert geometri - og de er flotte å se på. Kornsirklene i England, laget i løpet av en sommer gir mange besøkende livets største hakeslipp. For noen forandrer opplevelsen synet på hele tilværelsen.   

I flere hundre år har kornsirkler blitt til i store deler av verden. Det er dokumentert både gjennom tekst og tegninger helt tilbake til år 800. Det første kjente luftfotografiet av en kornsirkel ble tatt ved engelske Sussex i 1943. I år er det rapportert om mange nye formasjoner fra flere land, særlig fra  Italia og Tyskland. I Norge oppsto en kornsirkel nær Skien tidligere i sommer. 

SIRKLENE I WILTSHIRE er gjennom de siste tretti årene blitt stadig større og mer avansert i sin form. Lokalbefolkningen har i tillegg gjennom generasjoner levd med et annet merkverdig fenomen; nemlig observasjoner av udefinérbare lys og hurtiggående lyskuler, uten at det er blitt gjort til noe stort mer enn en hverdagslig sak uten forklaring. 

Nå forbauses imidlertid folk over hele verden. Noen bønder i Wiltshire liker oppmerksomheten dårlig, ettersom nysgjerrige går inn i kornåkrene for å oppleve formasjonene på nært hold. Andre bønder synes fenomenet er så særegent at de gjerne slipper interesserte inn i åkeren sin. De fleste besøkende holder seg til traktorspor i åkeren, og bøyer knapt et stående aks.

Midt i juli reiste nær 20 trøndere til England på historiens første trønder-organiserte kornsirkel-jakt. Deltakerne var fra 14 til 82 år! Det ble sju svært interessante dager, hvor vi fikk anledning til å gå inn i flere nylagede formasjoner. 

Inne i kornfigurene kan det skje rare ting. Mobiltelefoner kan slutte å virke, noe jeg så et eksempel på. Jeg var også vitne til at opptak med tilnærmet nytt videokamera flimret kraftig med røde streker over hele bildet. Utenfor formasjonen fungerte kameraet perfekt. Det fins flere lignende eksempler på at elektronisk utstyr slutter å virke i kornsirkler, ikke minst fra profesjonelle fotografer og film-team.

Et nytt og viktig indisium på at kornsirkler oppstår uten menneskers hjelp, kom den 7. juli. Fotografen Gary King satt sammen med to kolleger på Knap Hill i Wiltshire hele natta fra og med tidligkvelden denne lørdagen - i håp om at noe spennende skulle skje. De fikk en opplevelse som har vakt oppsikt langt utenfor England. Området er spesielt interessant hva kornsirkler angår. Flere formasjoner oppstår årlig omkring Nap Hill. Opptak med avansert video-utstyr gikk kontinuerlig den natta. Et kort og kraftig lysblink over dalen i ellers stupende mørke ble observert av kameraene. Da månen halvannen time senere kastet lys på åkeren nedenfor, fikk de tre se en av de største og mest iøynefallende kornsirkler noensinne. De fleste vil når de ser figurens omfang og form, hevde at det er umulig for mennesker å skape noe slikt, i stummende mørke uten en lyd - på maximum 90 minutter.  

FIGUREN SOM OPPSTO på kort tid i den kjølige sommernatta var gigantisk. 8093 kvadratmeter korn ble lagt ned i en perfekt formasjon. Aks ble heller ikke her ødelagt, men strukket, bøyd og tilsynelatende oppvarmet i stråleddet. Nesten alltid er store deler av kornet i sirkler flettet i en avansert struktur. Fra ende til annen målte formasjonen under Knap Hill 324 meter, og den besto av 150 større og mindre sirkulære deler. Mange av de åpenbart perfekte sirklene i formasjonen er i geometrisk forstand like perfekte ovaler. Det er flere meters høydeforskjell i terrenget der formasjonen ble lagt. På grunn av fall i terrenget blir imidlertid ovalene til sirkler - når figuren betraktes fra lufta! Det er nettopp et flyfotografi som kan bringe den slående visuelle opplevelsen av en kornsirkel til mennesket. Å gå inn i dem gir en annen type erfaring. 

Skjønnhet og mystikk forenes i kornsirkler. Det er ikke ofte at mer kjente underholdningskrefter greier å gi tilsvarende opplevelse. Et kjent video-opptak fra 1996, og som er anerkjent som ekte, viser fire lyskuler på størrelse av en fotball som farer over en åker i høy jevn hastighet. Kornet legger seg i flettet formasjon under lyskulenes ferd. Formasjonen som sådan ble en spennende skapning for lek og lærd innen geometri. Som så mange av kornsirklene blir det. Men mest oppsikt vakte naturligvis filmen på grunn av lyskulene som åpenbart formet kornsirkelen.

MEN HVA SÅ?Hvilket fenomen, hvilken vilje og hensikt har vi med å gjøre? Hvem gidder å lage tusenvis av kunstferdig, avansert geometri og gåtefulle motiver i kornåkre år etter år? Og hvorfor? Hvordan? Og hvor øver de seg?

Dessverre, eller heldigvis, kan ennå ingen gi beviselige svar på spørsmålene. Den som leter vil imidlertid finne mange teorier. En trønder kjent for sin sterke intuitive kraft sa spontant da han fikk se bilder av kornsirkler: "Disse blir laget for at folk skal våkne!"

Undringer er som tidtrøyte gratis, og kan for enkelte medføre ny innsikt. Uttrykket "jøss" sies noe spøkefullt å være et åndelig sunnhetstrekk ved den som bruker ordet. 

Kornsirklene er i alle fall forunderlig pene å se på. Bare i sommer utløser de flere tusen begeistrede "jøss!" og "wow!"fra besøkende. Forskere og andre nysgjerrige strømmer til Wiltshire. Noen av de relativt få som leier ut rom, er fullbooket for flere år framover. 

VERDENS VAKRESTE MYSTERIUM er tittelen på den eneste norske boka om kornsirkler. Den rikt illustrert og informativt skrevet av Eva-Marie Brekkestø. Hun siterer den engelske forfatteren Gilbert K. Chesterton, som ved forrige århundreskifte uttalte følgende: "Verden vil aldri sulte av mangel på undre, bare av mangel på undring."

Kornsirklene er iallfall blitt en kilde til undring, for stadig flere. 

 

Kilder: Eva-Marie Brekkestø: ”Kornsirkler – verdens vakreste mysterium.”