Alternativt Nettverk, nr. 1 - jan.-feb. 2006

Kornsirkler


Selv om vi vet at mennesker kan lage jukseplanter, betyr ikke det at alle planter er menneskeskapt. Terje Toftenes mener at det samme kan sies om kornsirklene. Han hevder at det etter hvert finnes omfattende dokumentasjon som peker mot at de rett og slett ikke KAN være skapt av mennesker, og at myndighetene er klar over dette - og at de bevisst forsøker å holde det skjult for offentligheten.


■     
Av Terje Toftenes
 

    Terje Toftenes har studert kornsirkelfenomenet i en årrekke og nylig produsert en
    dokumentarfilm om temaet. Terje Toftenes er daglig leder og producer i Toftenes
    Multivisjon as.


Etter nok en sesong med mystiske, spektakulære kornsirkler over hele kloden, kan man spørre seg;
hva er det som skjer her? Når i tillegg en anerkjent TV-kanal som National Geographic legger masse penger og energi i å "avsløre" mysteriet – uten å klare det på en troverdig måte – kan man lure på hvilke skjulte agendaer som ligger bak, både hos "sirkelmakerne", myndigheter og media.

Kornsirkler er langt fra noe nytt fenomen. De er å spore i folklore og sagn over hele verden fra de tidligste tider. Det eksisterer tegninger av dem allerede fra 1600 tallet – da var det "alve-ringer" eller djevelens verk. Besteforeldre på landsbygda i England forteller at de lekte i dem som barn. Under annen verdenskrig trodde engelske flygere de stammet fra hemmelige tyske våpen. Tyske flygere trodde de stammet fra engelskmennene. I dag er over 13.000 formasjoner registrert og dokumentert på verdensbasis, - over hele Europa, Amerika og Østen. Formasjonene oppstår ikke bare i korn, men i ris, mais, sand, is og snø – til og med i bjerkeskog i Tsjekkia! Hvert år innrapporteres rundt 200 - 400 nye formasjoner av varierende størrelse og kompleksitet. Og hvert år står media frem og sier at alt er menneskelagd. Er det en usynlig hær av mørkemenn som beveger seg rundt natt etter natt, år etter år, – uten å uten å etterlate seg spor, uten å bli tatt på fersken og uten ville komme frem i lyset og ta æren?

TV-kanalen National Geographic har besøkt en gruppe i England som kaller seg "The Circlemakers". John Lundberg viser oss hvordan det er mulig å lage kornsirkler med planker, tau og målbånd. Han forteller hvordan de på oppdrag fra reklamebyråer og TV-selskaper lager "kunst i korn" for penger. I tillegg presenteres en "spesialist", som aldri har vært i en kornsirkel, men studert bilder på internett. Hans klare overbevisnnig er at alt må være laget av spøkefugler. Dermed er vel saken løst.


© Foto: Terje Toftenes.   East Kennet, Wiltshire. Symbol med link til oldtidskulturer.
 

Dessverre er saken milevis fra å bli løst. Det er selvfølgelig mange som synes det er morro å lage kornsirkler – og som sikkert også er flinke til det – fordi det er artig å se hvordan folk reagerer. Men det forklarer så langt fra alle. Kanskje ikke mer enn en mindre prosent når du ser på intensiteten i høysesongen rundt juli/august. Bare i sør-England oppstår omtrent hver natt en eller flere komplekse formasjoner i denne perioden, – ofte på over hundre meter i diameter. At det er mulig for mennesker å gjøre er det, er jo ikke noe håndfast bevis på at alle er laget slik, – selv om National Geographics "dokumentar" gjerne ville ha det dithen. Det lages jo også stueplanter i dag som til forveksling ser ekte ut, men derfra å trekke slutningen at alle dagens stueplanter er menneskelagde...!? Vi kan jo registrere at ekte stueplanter har noe som falske ikke har – likeså kornsirkler.
 

En militær utfordring

Vi kan bl.a. slå fast følgende: Det er et faktum at det hvert år står frem vanlige
"normale" mennesker med beretninger om hvordan de har sett store mønstre oppstå i åkeren på sekunder - midt på lyse dagen, uten synlig menneskelig aktivitet i nærheten. En vislende lyd og en sky av damp er alt som registreres før kornsirkelen ligger der. Militærhelikoptere henger over kornåkrene i England og scanner og fotograferer systematisk hver gang en ny kornsirkel oppstår. Ville de gjort det hvis de trodde alt var menneskelagd? Småfly oppdager kornsirkler i åkre på dagtid, som beviselig ikke var der for 10 minutter siden. Ingen mennesker eller biler er å se i nærheten. Flyvende lysende kuler på fotballstørrelse sees og filmes hver sommer på steder hvor kornsikler oppstår. Og det er definitivt ikke flyvende plastposer, som noen hevder. Fler og fler opplever kraftige energier inne i sirklene, både behagelige og ubehagelige, og forteller om mobildekning som forsvinner, om batterier som dør, om digitalkameraer som nekter å virke, om profesionelle videokameraer som streiker. Instrumenter på småfly over sirkler går bananas. Forskere måler sterke elektromagnetiske søyler i formasjonene, finner økt proteininnhold i kornet, økt vekstrate i kornfrøene, strukkete og tidvis eksploderte leddnoder i kornstammene, mystiske metalpartikler som er spredd utover, til og med målbare forskjeller i thyroksin-innhold hos kvinner som oppholder seg der over tid,  osv. osv. Indisiene er så mange og så grundig dokumentert at de er umulige å overse - hvis man ikke bevisst velger å overse. Så at mange av kornsirklene genereres av noe annet enn mennesker er ikke bare sannsynlig, men så nær et faktum som det vel er mulig å komme. 

Så hva er dette – hvorfor skjer det – og hvorfor er myndigheter og media så oppsatt på å avmystifisere det?

Jeg skal prøve å svare på det siste først. Vi lever i en fysisk, materiell verden. Vår dagbevissthet er lært opp til å forholde seg til det fysiske. Våre fem sanser er konsentrert om registrering av det fysiske. Det er i det fysiske vi beveger oss og gjør våre erfaringer, som våre følelser og opplevelser relaterer seg til. Vi føler oss hjemme i det rasjonelle – det normale – det vi kan se, høre, ta og føle på. Det er sånn vi er konstruert. Det er det som bestemmer vår virkelighetsoppfatning.

Derfor forventer vi også at alt skal ha en rasjonell forklaring. Irrasjonelle forklaringer "henger ikke på greip". De skaper bare tull, forvirring og utrygghet. Når noe ligger utenfor vår virkelighetsoppfatnning, lukker vi igjen og snur oss bort. Så, selvfølgelig må kornsirkler forklares som menneskelagde. Det finnes jo ingen annen mulighet!

For, hvis det fantes en annen mulighet, hvordan skal vi forholde oss til det? Det er ingen hyggelig tanke – faktisk er det en ganske skremmende tanke – så skremmende at vi kan gå ganske langt for å stoppe den. OK da, men hva med GUD – han er jo forklaringen på mye – ihvertfall er han grei og ha når vi ikke kan forklare med noe annet. Men lager han kornsirkler? Har han en slik bisarr hobby?


Frykten for kaos og panikk

Det krever sterk psyke å møte noe paranormalt uten å bli vettskremt eller miste bakkekontakten. Du skal trenes opp for å kunne stå trygt i deg selv når virkeligheten plutselig snus på hodet eller når det uvirkelige blir virkelig. Våre mentalinstitusjoner kan fortelle mye om det. Dette gjelder også for et helt samfunn hvis det for eks. en dag skulle lande eller manifistere seg noe "utenomjordisk".

Bli med på følgende tanke-eksperiment: Tony Blair står en kveld frem på TV og orienterer det britiske folk om at noe, hver natt hele sommeren, invaderer britisk luftrom og bl.a etterlater seg mystiske avtrykk i åkrene. "Militæret ser det på radaren (noe de faktisk gjør!). Fly og helikoptere jager det (noe de faktisk gjør!). Vi kan måle det, scanne det og trace det (noe de faktisk gjør!) – men vi kan ikke fange det og vi vet ikke hva det er, hvor det kommer fra eller hva det vil oss. Vi bare vet at det er intelligent, at det har en teknologi vi ikke behersker og at det har vært her i årtider, men foreløbig ikke gjort noen skade, bortsett fra å legge ned noe korn. Dette til orientering. God bless you and good night!".

Hva slags reaksjoner ville dette skape? Majoriteten ville sansynligvis reagere med frykt, forvirring og fortvilelse, som fort kunne sette i gang uanede bevegelser i samfunnet. Det skal ikke mye fantasi til å forstå at hverken Blair eller andre statsledere ville våge noe slikt, selv om bevisene er på nevte fenomen er aldri så overveldende. Kaos og panikk er skrekkscenariet en hver myndighet vil unngå for alt i verden. Og militæerts oppgave er å beskytte folket mot inntrengere. De kan jo ikke innrømme at de ikke klarer jobben!  

Pensjonerte folk i RAF forteller nå om stor intern frustrasjon i det britiske forsvaret p.g.a av UFO-aktiviteten og kornsirklene i England. "De flyr fra oss. En utrolig akselrasjon og 90 graders svinger i vanvittig hastighet. Vi ser dem med øynene, vi ser dem på skjermen, men hva kan vi gjøre? Og vi måler strålingen fra kornsirklene". (Sitat fra tidligere offiser David Cayton, Stockport).


Bevisst plantet desinformasjon 

Er det på bakgrunn av dette mulig å forstå hvorfor myndigheter kategorisk avfeier UFO´er, lysfenomener – og kornsirkler. Er det på bakgrunn av dette mulig å forstå hvorfor et anerkjent vitenskapelig selskap som National Geographic produserer en serie med navn "Is It Real?", hvor UFO’er, kornsirkler og annet paranormalt blir effektivt "avslørt" og ufarliggjort.  Den er så påkostet at noen har lagt store penger på bordet for at en produsent skulle tørre å gi seg i kast med en slik produksjon. Og den sendes om igjen og om igjen og om igjen..... 

Men så til spørsmålet; hva er egentlig dette? Hvorfor disse utrolige vakre mønstrene – år etter år? Aldri to like! Mange ser ut som flotte logoer, som reklamebyråer ville tatt ti-tusenvis av kroner for å utvikle. Her kan de plukkes gratis! Ingen gjør krav på opphavsrett! Ingen kommersiell utnyttelse! Og det er i hvertfall ikke bøndene som står bak for å trekke folk og penger til distriktet, slik enkelte hevder. Jeg har selv under besøk i kornsirkler blitt truet med både hagle og politi av illsinte bønder.



© Foto: Terje Toftenes.      Vakker symbolikk nær Avebury Steinsirkel, juli 2005.
    (Bildeteksten under dette bildet i Alternativt Nettverk (papirutgaven) om kvadrering av
     sirkelens omkrets var dessverre feil, og gjaldt derimot
denne sirkelen. Red. anm.) 

La oss lytte til professor i arkitektur, Michael Glickman, en av dagens mest anerkjente kornsirkel-researchere; "Kornsirklene kommer ned som former, – som design, som symboler, som geometri. Og i disse mønstrene ligger en invitasjon til å åpne en konversasjon. Ved å studere dissse mønstrene gjør det noe med deg. I stedet for å trekke dette ned til vårt fysiske nivå, la det heller trekke oss opp til et nivå over oss selv – og oppleve hvordan vi vokser gjennom denne prosessen. Symbolene rommer lag på lag med informasjon, og ligger der som skatter å venter på oss. De inviterer oss til å våkne. De inviterer oss til langsomt å venne oss til tanken på at vi ikke er alene i universet. De er forløperne til neste store skritt i menneskelig utvikling, - en utvidelse av vår åndelige dimensjon. Du skal ikke se deg mye rundt i verden for å skjønne hvorfor noen prøver å få oss på gli!".


Beskjeder fra rommet 

Allerede har studiene av symbolene i kornsirkler ført til oppsikstvekkende oppdagelser. For eksempel en enkel løsning på en gammel geometrisk nøtt, som matematikere har slitt med i 2000 år;  kvadrering av sirkelens omkrets med passer og linjal. En serie med kornsirkler viser en ny metode som gir betydelig større nøyaktighet enn tidligere kjente metoder – og er så enkel at selv skolebarn kan lære den på minutter. Nåværende metoder er ganske så kompliserte. Er geometri en av nøklene til utvidet forståelse av virkeligheten? 

Én kornsirkel viser vei til oppdagelsen av hittil ukjente hellige steder i England fra oldtiden. En annen kornsirkel gir svaret på en datakode, som ble sendt ut i universet av NASA for 31 år siden – og serverer fysiske fakta om livet i et fremmed solsystem. DNA spiralen, forholdstallet Pi, "det gyldne snitt" og 7 deling, 11 og 13 deling av sirkelen går til stadighet igjen. Symboler med linker til oldtidskulturer er hyppige. 

Den fremherskende teorien blandt de som tar kornsirklene på alvor, er at det er noen eller noe som på en vakker og diskret måte inviterer oss på en reise ut av det rasjonelle og inn i den delen av virkeligheten, som vi til nå har hatt et effektivt slør foran. En invitasjon til forsiktig å starte et paradigmeskifte i virkelighetsoppfatning – uten at dette skal gjøres så brutalt at det skaper frykt og kaos. Kanskje tiden rett og slett er moden for det. Vi har jo til fulle konstantert at alskens teknologi og materiell velferd likevel ikke gir oss det vi innerst inne søker. Er det på tide å frikoble oss fra våre fysiske, trygge rammmer og la nyskjerrigheten trekke oss videre? I så måte tror jeg kornsirklene er den mest rasjonelle tilnærming til det irrasjonelle vi noengang har opplevd! Og mens vi jobber med å løse oss fra fordommer og frykten for det ukjente, ligger de bare der – utrolig vakre - og venter! 


For mer informasjon
: www.kornsirkler.org


Terje T
oftenes - www.toftenes.no/nyheter.htm