Hjemmet nr. 16 2005

                
Verdens vakreste mysterium
finnes også i Norge


T
ekst og foto Arild Mikkelsen