Alternativt Nettverk 2005/1

 "Kornsirkel-Eva" på nært hold

 På Den Store Alternativmessen i Oslo Spektrum var det mange som undret seg over den
stadige sammenstimlingen av publikum foran standen til Norsk Kornsirkelgruppe. For i
Norge har vel ikke kornsirkler akkurat vært det mest kjente av alternative fenomener.

Av Roald Pettersen

Gruppas frontfigur, Eva-Marie Brekkestø, har endelig fått utgitt sin bok om kornsirkler - med 150
fargebilder av de viktigste formasjonene de siste tiårene, deriblant flere norske. På standen forklarte
hun tålmodig om og om igjen, mens folk stirret forundret på dokumentarfilmen som viste hvordan
lyskuler projiserer ned en kornsirkel på bare noen sekunder.

Egentlig er Eva-Marie lærer i ungdomsskolen, men størstedelen av fritiden de siste årene har gått
med til kornsirklene - både i form av foredrag og messedeltagelse, samt årlige studieturer til
sør-England for å observere årets nye fenomener. Hun har også begynt å bli ganske kjent i det
internasjonale miljøet av entusiaster som har observert, fotografert, studert, analysert og katalogisert
kornsirkler over hele verden de siste årene.

I den nye boka er hun objektiv forfatter og nøyer seg med å referere til de forskjellige teoriene som er
lansert om hvem som egentlig står bak fenomenet. Men alle som er interesserte i fraktaler, hellig
geometri og gamle esoteriske mønstre, må jo se at dette ikke kan være skøyerstreker av folk som
tråkker rundt i åkrene.

- Hva tror du selv, Eva? Hvem lager kornsirklene? Er de et uttrykk for den guddommelige
skaperkraften?

- Det er absolutt ikke i motsetning til hva jeg tenker, men jeg får en sterkere og sterkere følelse av at
sannheten ligger i foreningen av mange av de forskjellige teoriene om hvem/hva som lager dem. Jo
mer jeg snakker om disse teoriene - kommunikasjon fra en annen sivilisasjon i universet, en gave fra
Gud, skapt av vår eget underbevissthet, skapt av Gaia selv, skapt av mennesker i en annen tid /
dimensjon og manifestert i vår virkelighet - jo sterkere blir følelsen av at det ikke eksisterer noen
motsetning mellom disse.


Adskilthet er illusjon

Andre sivilisasjoner i universet, oss selv og Gaia er bare forskjellige sider av det guddommelige og
dermed av oss selv. Vi er Gud, vi er Gaia/Jorda, og vi er d
e andre skapningene i universet, vi er oss
selv i fortid/framtid. Vi bare lever i en illusjon av at disse tingene er adskilt. Alle synkronisitetene, eller
merkelige sammentreffene, som folk opplever i forbindelse med kornsirkler, er et utrykk for dette.

Kornsirklene er et utrykk for en dialog mellom oss mennesker og Gud eller andre sivilisasjoner i
universet. For å spinne litt videre på slike tanker: Kornsirklene oppstår når vi mennesker tør å åpne
opp for en større virkelighet og dermed tillater denne dialogen å finne sted. Dette kan forklare hvorfor
kornsirkelfenomenet ser ut til å utvikle seg i land når de oppnår positiv oppmerksomhet. Når
tilstrekkelig mange mennesker i et område åpner opp for muligheten av at kornsirklene er uttrykk for
en større virkelighet, oppstår de i større antall og blir mer komplekse i dette området.

Som eksempel kan jeg nevne en selvopplevd historie: Den 19. juli i år holdt jeg og tre andre norske
kvinner middagsselskap for Elli og James Strong, som eier en gård ved byen Pewsey i Sør-England.
Vi ble kjent med ekteparet i 2002 da den vakre Nautilus-formasjonen oppsto på gården deres. Den
kjente kornsirkelforskeren Charles Mallett var også invitert. Gjentatte ganger i løpet av kvelden ble det
- både på spøk og i ramme alvor - uttrykt hvor fantastisk det hadde vært om ny kornsirkel skulle oppstå
her nettopp den natta. Ingen anså dette for sannsynlig, i og med at gården hadde fått en kornsirkel
allerede i mai. Klokka 8 neste morgen ringte telefonen. Elli Strong hadde vanskelig for å uttale ordene:
"Eva, it’s here!! Come at once!" En vakker, korsformet formasjon hadde oppstått på gården deres
samme natt.

Også for skeptikere

- Hvorfor er du så forsiktig med å gi personlige synspunkter i boka?

- Jeg har valgt å skrive en mest mulig faktabasert bok fordi jeg føler det er den riktige vinklingen
overfor et bredt publikum. Jeg har ikke ønsket å gå for langt i å utbrodere teorier og synspunkter som
må virke som en sperre for folk som har vært lite borti paranormale fenomener tidligere. Og jeg har
heller ikke ønsket å formidle min egen mening om fenomenet.

Mange mennesker har blitt involvert i fenomenet med et skeptisk utgangspunkt. Etterhvert som disse
skeptikerne skaffer seg kunnskap om fenomenet og innser at svarene ikke er så enkle som de først
trodde, forandrer personene seg. Jeg har valgt å skrive boka slik at også en skeptiker skal kunne
lese den uten å slenge den fra seg fordi den inneholder for mye "sludder".

Et håndfast mysterium

Fenomenet er et håndfast mysterium på en helt annen måte enn andre mysterier. Man kan ikke velge
å se et spøkelse, en engel eller en UFO. De viser seg bare for noen få på et tilfeldig tidspunkt.
Kornsirklene derimot, oppstår i hundretall verden rundt hver eneste sommer, noen er flere hundre meter
i diameter og forekommer i stort antall innenfor et avgrenset område. De kan ikke avskrives som en
hallusinasjon. De bare ligger der og kan besøkes og undersøkes av alle som ønsker det. Ved sin
materielle håndfasthet får de oss til å stille spørsmål som utfordrer vedtatte sannheter. Langsomt, men
sikkert endrer de tankene og verdensbildet til dem som beskjeftiger seg med dem.

- Hvordan ble du selv interessert?

- Det startet en dag da jeg satt på T-banen hjem fra jobb og bladde i et engelsk blad som inneholdt en
flere sider lang artikkel om kornsirkler. Ved synet av en av sirklene, den epokegjørende triangel-
formasjonen ved Barbury Castle i 1991, skjedde det noe med meg. Mønsteret snakket til meg på et vis,
og jeg følte det som om noe ble «slått på» inne i meg. Jeg oppdaget fort at det var mye informasjon å
finne på Internett, men dette var ikke nok.

- Hyllene mine begynte snart å fylles av bøker og filmer om temaet, og veggene ble fulle av bilder.

De siste årene har jeg sammen med andre entusiaster forsøkt å gjøre fenomenet mer kjent i Norge ved å
opprette en norsk hjemmeside om kornsirkler (www.kornsirkler.org) og være til stede med stands på
alternativmesser. Jeg har reist til England i feriene for å utforske fenomenet ved selvsyn, og jeg har holdt
foredrag i forskjellige fora rundt i Norge.

I dette arbeidet får jeg stadig det samme spørsmålet: «Hvorfor finnes det ikke noe litteratur om kornsirkler
på norsk?» Det bugner av litteratur om fenomenet på engelsk, og det er også utgitt bøker på tysk,
nederlandsk, fransk og italiensk, men ikke på noen skandinaviske språk. Denne boka er et forsøk på å
gjøre noe av denne kunnskapen lettere tilgjengelig for norske lesere, og nå er den endelig tilgjengelig i
alle landets bokhandlere.


Interaktiv meditasjon

- Hvordan reagerer folk når de besøker en formasjon?

- Mange har sterke opplevelser når de besøker sirklene. Den vanligste følelsen er rett og slett en intens
glede eller lykkefølelse, sammen med fysisk velvære. Noen setter seg spontant ned for å meditere. Andre
legger seg ned for liksom å komme i størst mulig fysisk kontakt med sirkelen. Mange undres over at de
nesten alltid ender opp med å tilbringe timevis i den, uansett hva de har planlagt på forhånd.

Personer som er spesielt følsomme for energier, forteller at kornsirklene forsterker og fokuserer energier i
landskapet, og at det er ekstra givende å bruke ønskekvist eller søkepinner der.

I en nederlandsk dokumentarfilm forteller den japanske forfatteren Maki Masao en spesiell historie: En
gruppe japanere var kommet til Wiltshire sommeren 1999 for å studere kornsirklene, og de hadde bestemt
seg for å teste ut påstanden om at fenomenet kommuniserer med folk. En del av gruppa gjennomført en
meditasjon ved Silbury Hill den 28. juli. De oppfordret «kreftene» som lager sirklene, om å gi dem en
kornsirkel som skulle oppfylle fire betingelser: Mønsteret måtte oppstå samme natt, i nærheten av Silbury
Hill, i vestlig retning fra høyden, og mønsteret måtte inneholde et japansk element. Gruppa synes nesten
det ble for sterkt da de neste morgen fikk vite at det i løpet av natta hadde oppstått en sirkel ved
Beckhampton, en drøy kilometer vest for Silbury Hill. Den viste et japansk hussymbol, og ikke nok med
det: Mønsteret var utført som origami - en japansk teknikk for bretting av papir. Og jeg har selvsagt med
bilde av den i boka.

Mel Gibson på bærtur

- Hvordan stiller du deg til filmen "Signs" med Mel Gibson? Den var vel ikke akkurat noen hyggelig
meditasjon?

- Dette var den første spillefilmen som er laget om kornsirkelfenomenet. Den framstiller kornsirklene som
et ledd i en fiendtlig invasjon fra verdensrommet. Skremmende scener utspiller seg når mennesker som
besøker sirklene, blir forfulgt av blodtørstige, skumle djevle-lignende aliens som vil tilintetgjøre menneskene
og overta planeten vår. Det er ganske uforståelig at en film av en anerkjent regissør og med en seriøs
skuespiller i hovedrollen velger frykt som bærende element i en historie om dette temaet.

Mennesker opplever som sagt mye forskjellig, og for den saks skyld mye spennende, når de besøker
kornsirklene. Men at noen skulle ha opplevd redsel og frykt, er i alle fall ukjent for undertegnede. Det eneste
unntaket måtte i så fall være ubehaget ved å bli jaget av en sint bonde. Men filmindustrien vet godt at frykt
selger! Filmen ble da også en kjempemessig kassasuksess. Skulle en prøve å si noe positivt om filmen,
måtte det likevel være at den vakte nysgjerrighet for fenomenet hos mange, spesielt hos unge mennesker.

Noen av dem som besøker kornsirkler, opplever at disse vakre figurene også ser ut til å ha en innvirkning
på mennesker og dyr rent kroppslig sett.


Healing og andre fenomener

Besøkende i kornsirkler forteller ofte om en prikkende følelse i armer og bein, om bølger av varme eller
kulde som skyller gjennom kroppen, om metallsmak i munnen, om hodepine eller om kvalme. For noen er
dette bare fornemmelser, for andre mer håndfaste opplevelser. For andre igjen blir disse følelsene så
sterke at de ikke klarer å oppholde seg inne i kornsirkelen, og i noen tilfeller er de ikke engang i stand til
å gå inn i mønsteret. De fleste opplever at følelsen forsvinner når de forlater sirkelen, mens andre forteller
at effektene kan vare i dagevis etterpå.

På den andre siden kan besøkende i kornsirkler fortelle hvordan de har blitt kurert for smerter og lidelser,
eller om mer negative kroppslige følger. Det ser ut til at enkelte kornsirkler har spesielt sterke virkninger
på mennesker, enten det er på positivt eller negativt vis.


Budskap fra andre sivilisasjoner

- Du har også med bildene som viser budskap fra andre sivilisasjoner?

- To spesielle engelske kornformasjoner de siste årene har gitt næring til teorien om budskap fra andre
sivilisasjoner. Den ene oppsto i Chilbolton i Hampshire i løpet av en natt. Om morgenen stirret et ansikt
opp fra jordet like ved et radioteleskop. Dette var den første kornmønsteret som dannet et konkret bilde.
Bildet av ansiktet var utført i rasterteknikk, som brukes ved trykking av bilder på papir.

Tre dager etter fikk ansiktet selskap av den såkalte «dataremsen». Den siste representerte også en helt
ny type kornmønster, og besto av 73 rekker med 23 små kvadrater av vekselvis stående og liggende korn,
Den ble tolket som svar på en binær melding (melding kun skrevet med 1 og 0) sendt ut i universet fra
Arecibo-teleskopet i Mellom-Amerika i 1974.

Arecibo-meldingen beskrev menneskene og kloden vår. Den fortalte bl.a. om tallsystemet vårt,
grunnstoffene, DNA-et vårt, menneskenes størrelse og antall, at vi bor på den tredje planeten i solsystemet
vårt, og nederst at meldingen er sendt med et radioteleskop. Kornmønsteret beskrev det samme
tallsystemet og de samme grunnstoffene, men en annen «humanoid rase». Disse humanoidene har et
annerledes DNA enn oss, en mindre kropp, og de holder tilsynelatende til på 3., 4. og 5. planet i sitt
solsystem. Meldingen er sendt ved hjelp av noe som avbildes som et fraktalmønster.

Dette var første gang man faktisk var i stand til å lese en kornsirkel, noe som fikk mange til å mene at den
var litt for «menneskelig» utformet. Slike mønstre ville imidlertid være langt mer krevende å lage enn
geometriske konstruksjoner i en åker. Det var utenkelig at mennesker kunne ha klart noe slikt i løpet av
noen mørke nattetimer.

Nytt alien-ansikt med CD

Den andre formasjonen oppsto ved Crabwood utenfor Winchester i Hampshire 15. august 2002. Igjen
vises et ansikt, denne gangen med trekk som vi gjenkjenner som «typisk» utenomjordiske. Dette vesenet
holder fram en skiveformet, CD-lignende gjenstand med noe som ser ut som en kodet melding. Det gikk
ikke lang tid før det ble oppdaget at også denne meldingen var skrevet med binære koder. Hvert sett av 7
bokser henviser til et av tegnene i ASCII-tabellen, grunnsettet med bokstaver og tegn som brukes på data.

Også denne kornformasjonen hadde en imponerende utførelse. Den utenomjordiske skikkelsen framkom
ved at kornet var lagt ned i horisontale linjer av varierende tykkelse, - fra bare et par strå til rundt en meter.
Meldingen på skiven, derimot, var bygget opp som et spiral-«bånd». Dette båndet besto av mange små
«bokser» med henholdsvis stående og liggende korn. Hver «boks» med stående korn henviste til en av
bokstavene i ASCII-tabellen. Så imponerende var utførelsen, at ingen våget å hevde at den var lagd av
mennesker som tråkket rundt i åkeren nattetid.

Når meldingen oversettes til vanlige bokstaver, framkommer følgende setninger på engelsk:

«Beware the bearers of FALSE gifts & their BROKEN PROMISES. Much PAIN but still time. (Damaged
Word). There is GOOD out there. We OPpose DECEPTION.
Conduit CLOSING (BELL SOUND)» «Ta deg
i vare for dem som gir falske gaver & og de brutte løftene deres. Mye smerte, men ennå tid. (Skadet ord).
Det gode finnes der ute. Vi motsetter oss bedrag. Melding slutt. (Ringeklokke)»

Dette skulle være ganske velkjent sjargong for folk som arbeider med kanalisering. Alt er selvsagt
dokumentert med bilder i boka.


Seriøs forskning

BLT Research Team mener å ha påvist at høyst uvanlige elektriske pulser medvirker når kornsirkler
dannes. Når kornsirkler oppstår i modne planter der kornene på hvert enkelt aks er fullt utviklet, ser man at
disse kornene viser en overraskende høy vekstrate, noen ganger så mye som en fire- til femdobling av hva
som er normalt. Ved hjelp av en såkalt redoks-test kan man måle at kornet så å si «puster raskere», dvs.
øker respirasjonsraten. Dette gir økt stress, økt produksjon av frie radikaler, og økt vekst. Det er bare
elektriske pulser som kan framkalle en slik type «stressreaksjon», enten det er hos mennesker eller
planter, i følge BLT.

BLT-teamet har også gjennomført flere kontrollstudier, der de ved hjelp av forskjellige metoder har lagt korn
flatt. I disse studiene har teamet benyttet seg av diverse metoder for mekanisk bøying av korn, og etterlignet
metodene brukt av personer som lager kornsirkelforfalskninger. Teamet har så samlet inn og undersøkt
prøver av korn og jord fra sirklene de har lagd. Resultatene av disse kontrollstudiene er blitt sammenlignet
med studier av prøver fra kornsirkler i åtte forskjellige land over en periode på 12 år. Ingen av endringene i
korn eller jordsmonn er blitt funnet i disse kontrollprøvene, noe som utelukker at mekanisk bøying av korn
kan forklare kornsirkelfenomenet.

Forskningen viser at kornet bare "legger seg ned" like ved bakken. Det blir ikke skadet, det fortsetter å
vokse og kan senere høstes på vanlig måte. I flere av sirklene er det brukt forskjellig teknikk med
kompliserte "flette-metoder" for å få fram spesielle strukturer. Også dette gir jeg mange eksempler på i
boka, sier Eva-Marie Brekkestø.

Eva-Marie kan kontaktes på eva-marie@fredriksen.no

Norsk Kornsirkelgruppe har sin webside på www.kornsirkler.org.