Avisen SØNDAG - SØNDAG 17. august 2003

Sendt fra himmelen
-  MYSTISKE KORNSIRKLER!


Vanligvis rapporters det om mystiske kornsirkler 250 ganger i året på verdensbasis, men
de aller fleste åpenbarer seg i Sør-England. Av en eller annen grunn har det ikke vært slik
i sommer. Land som tidligere har hatt ingen eller lav kornsirkel-aktivitet, har plutselig fått
en rekke mysterier å konsentrere seg om.

Av Eli Lund

Kornsirkler kan oppstå hvor som helst i verden, og når som helst på året. Men høysesongen er
sommermånedene, og aktiviteten har alltid vært desidert størst i Sør-England. Denne sommeren
har imidlertid bydd på en sterk økning kornsirkler i andre land.

De siste årene har to tredjedeler av kornsirklene kommet i England. Resterende tredjedel finner
man fordelt på resten av verden. Men i løpet av denne sommeren har det vært annerledes.
Canada, Tyskland og Nederland har alltid rapportert om tilfeller tidligere år, men har hatt en sterk
økning denne sommeren. Allikevel er det Italia og USA som har skilt seg ut. Spesielt er det
underlig at Italia har rapportert om mange kornsirkler. Før har aktiviteten vært omtrent lik null i
middelhavslandet. Kornsirkel-aktiviteten startet i Italia 25. april. Siden har det vært rapportert om
15 kornsirkler der.

Forskere har siden begynnelsen på 80-tallet desperat forsøkt å finne løsningen på mysteriet med
kornsirklene. Men i sommer har de fått en ekstra utfordring: Hvorfor har antall kornsirkler økt så
kraftig i land som tidligere så å si har vært uberørt av fenomenet?

- Teoriene er mange. Kanskje den økende oppmerksomheten rundt kornsirkler gjør mennesker mer
bevisste på at de finnes, sier leder av Norsk Kornsirkelgruppe, Eva-Marie Brekkestø.

- Den siste tiden har det vært en økning i filmer, bøker, TV-dokumentarer og avisoppslag rundt
fenomenet. Folk som ikke før har ant at kornsirkler eksisterer, har plutselig blitt fascinert, og ser etter
dem i åkrene, fortsetter hun.

I Italia ble den aller første boken om kornsirkler utgitt i år. Italiensk TV har også vist interesse for de
merkelige formasjonene i åkrer, noe som underbygger teorien.

En annen hypotese går ut på at menneskelagede, såkalt falske kornsirkler, av en eller annen grunn
har blitt populært å lage. Det er ikke usannsynlig at Mel Gibsons film "Signs" har vært til inspirasjon
- særlig i USA: Kvaliteten på visse kornsirkler funnet i nettopp USA kan tyde på sistnevnte.


NATURFENOMEN? De få menneskene som har vært vitne til at en kornsirkel blir til, kan fortelle forunderlige historier.
- En usynlig kraft kommer ut av intet og herjer en kort stund, påstår de. Her ser vi en kornsirkel som ble oppdaget i
California 3. juli 2003. Nysgjerrige mennesker strømmet til for å se i dagene som fulgte. (Foto: Reuters/Scanpix)
(Her: Utsnitt av avisartikkelens originalfoto).

- En annen teori er at fenomenet faktisk kommuniserer med oss. Og når vi reagerer, oppstår det
hyppigere, sier Brekkestø, og oppfordrer nordmenn som oppdager mystiske formasjoner i åkrene
sine til å melde fra til Norsk Kornsirkelgruppe - slik at kornsirklene kan måles og fotograferes.

- Mørketallene er trolig høye. Jeg tror mange norske bønder som oppdager en kornsirkel i åkeren
sin bare fnyser og konkluderer med at det er en rampestrek.

Så langt i år har det ikke vært rapportert noen tilfeller i Norge. Men i fjor dukket det opp to kornsirkler
på Hamar henholdsvis 7. og 8. august.

Øyevitner

Denne sommeren har USA fått sitt første øyevitne til hvordan en kornsirkel blir til. Bonden Arthur
Rantala fra Wisconsin har stått frem i media og fortalt en utrolig historie som utspant seg 4. juli.

- Jeg var ut på åkeren for å jobbe, men ble overrasket av en sterk storm. Med vinden hylende i ørene
løp jeg til et skjul like ved for å søke ly. Synet som deretter åpenbarte seg, var vanskelig å fatte. Et
stort hull oppstod midt i åkeren mens det blåste intenst. Men det var umulig å se hva som laget hullet.
Det var som en usynlig kraft herjet åkeren. Hele åkeren lignet en urolig innsjø. Stråene bølget hit og
dit. Forskjellige hull kom plutselig til syne på flere steder av åkeren, forteller bonden.

Arthur Rantala understreker at han ikke tror på UFOer.

- Nå fikk jeg beviset mitt. Det er ingen andre enn Moder Jord som står bak kornsirkelen, sier han.

Til dags dato er det kun registrert 50 kornsirkel-vitner på verdensbasis. Alle forteller historier som
ligner på hverandre. Historiene stemmer også godt overens med foto- og videodokumentasjon.

Enkelte har også observert et rart lys samtidig som aktiviteten pågår i åkeren. En person har til og
med klart å filme begivenheten - det hele tok fire sekunder. Det finnes i tillegg rundt 20 videoopptak
av lyskuler som svever over åkre. De fleste av lysene er filmet over allerede eksisterende sirkler.

- Det kan virke som det er halvfysiske energier som beveger seg. Lyskulene kan bare sees under
visse omstendigheter - og åpenbarer seg heller ikke for alle mennesker, forteller Eva-Marie Brekkestø.

Den entusiastiske kornsirkel-tilhengeren har tilbragt to uker i Wiltshire i Sør-England i sommer. Målet
var å studere så mange kornsirkler som mulig, og Brekkestø hadde det travelt.

- Da vi ankom det historiske området, var det 40 kornsirkler der allerede. I løpet av 14 dager oppstod
det 20 nye - de fleste av fantastisk art. Det er en ubeskrivelig følelse å stå midt inne i en kornsirkel. Jeg
blir helt oppglødd. Det er først og fremst kornsirkelens skjønnhet som overvelder meg. Inne i sirklene
finnes det ofte en hel verden av små kunstverk laget i korn og strå. Det detaljerte mangfoldet er utrolig,
det er som om 500 av verdens beste frisører lidenskapelig har gått løs på kornåkeren i ukevis, forteller
Brekkestø.

Brekkestø har også sett etter aktivitet om natten. Det skjer mye rart nattestid i Wiltshire.


MYSTERIUM I ÅKEREN: En kornsirkel med en diameter på 85 meter åpenbarte seg 10. mai 1998 i Silbury Hill. England er kjent for å
være kornsirkel-land nummer en, og tusenvis av mennesker fra hele verden strømmer til områder med kornsirkler hvert år i håp om
å finne løsningen på mysteriet.(Her: Utsnitt av avisartikkelens originalfoto).

- Jeg er overbevist om at det ikke er mennesker som står bak. Det er umulig. Maken til kunstverk kan bare
ukjente krefter skape i løpet av få sekunder. Det må dreie seg om en høyere intelligens på grunn av den
komplekse geometrien og krevende matematikken sirklene er sammensatt av.


Mikrobølge-energi

Så langt har det blitt rapportert om 10.000 kornsirkler på verdensbasis. Det er drevet aktiv forskning på
kornsirkler de siste ti årene. Forskere har studert over 400 sirkler (korrekt antall skal være 250, NKG
anm.) i åtte forskjellige land. Noen av kornsirklene er avslørt som menneskelaget, men de fleste forblir
et mysterium.

En av verdens ledende kornsirkel-eksperter heter William C. Levengood. Biofysikeren fra Michigan vet
med sikkerhet at "ekte" kornsirkler ikke lages ved at korn bøyes mekanisk. Mannen har publisert en
rekke vitenskapelige artikler om fenomenet. Ut fra sin forskning antar han at plasmaballer som gir fra
seg mikrobølge-stråling forårsaker sirklene.

- Utallige prøver av korn fra kornsirklene bekrefter at en ukjent energi står bak, sier han.

Levengood har funnet forandringer i kornplanter som lar seg reprodusere ved å utsette plantene for
kortvarig og intens mikrobølgestråling.

Vær-teorien regjerte lenge, men falt i stykker ved samarbeid med meteorologer. Andre teorier
inkluderer en ukjent energi fra naturen, skogsånder eller en sterk psykisk kraft.

En del kornsirkel-eksperter tror dessuten at mønstret i kornet kan være skapt ved hjelp av telepati.

Videre kan kornsirklene være forårsaket av avansert satellitt-teknologi eller dyktige naturkunstnere eller
bløffmakere. Mange som er interessert i kornsirkler, både seriøse forskere og ivrige kornsirkel-tilhengere,
tror i dag på UFO-teorien.

Kornsirklene kan oppstå ved at utenomjordiske fartøyer sender ut lyskuler/plasmaballer som lager
mønster i åkre.

Brekkestø forteller gjerne om flere utbredte teorier.
- Kornsirkler kan være kommunikasjon på tvers av tid og rom. Eller en masse-manifestasjon skapt av
mennesker på et ubevisst nivå gjennom en annen dimensjon på en måte som vi selv ikke er i stand til å
forstå. Atter andre tror det er en gave fra Gud. Selv utelukker jeg ikke at det er en utenomjordisk kraft som
ønsker å vekke oss. Det er i så fall en usedvanlig vakker måte i si "våkn opp" på. Budskapet fra himmelen
kan være at verden er mer enn det vi umiddelbart oppfatter med sansene våre. Og at vi må begynne å ta
bedre vare på jordkloden vår- og menneskeheten, avslutter Eva-Marie Brekkestø.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAKTA:

  O   Årlig rapporteres det om ca. 250 kornsirkler på verdensbasis - de fleste
  om sommeren.  Størst er aktiviteten i Sør-England.

 O   Kornsirkler forekommer hyppigst i kornåkre, men er også funnet i
  potetåkre, maisåkre, villgress og til og med i risåkre i Japan, på tre-
  stammer i det gamle Tsjekkoslovakia og i snø i Nederland.

    Det ble stor oppstandelse i 1991 da engelske Doug Bower og Dave
  Chorley lagde en enkel kornsirkel i løpet av en natt. Dette var første gang det
  ble mediahysteri som følge av en kornsirkel. Pensjonistene lurte hele
  nasjonen, og stod frem som bløffmakere etter en ukes sirkus. De påstod
  også  at de hadde laget alle kornsirkler i England. Da de fikk vite at det 
  samme året var rapportert 300 kornsirkler, fikk de sjokk. Gubbene trodde de
  hadde funnet på noe helt nytt.

  Rapporter om kornsirkler går mange hundre år tilbake i tid. Det finnes
  illustrasjoner av kornsirkler fra 1600-tallet. Seriøs forskning startet ikke før i
 1980.

   Verdens største kornsirkel oppstod i Wiltshire august 2001, og bestod av
  400 individuelle sirkler og målte ca. 300 meter i diameter, tilsvarende 7- 8
  fotballbaner. En annen kornsirkel som er verd å nevne ble til i dagslys i
  Wiltshire, nær Stonehenge i Sør-England, juli 1996. Sirkelen var 250 meter
  og bestod av 151 mindre sirkler som lett kunne sees fra hovedveien. 
  Kornsirkelen kan umulig ha vært laget av mennesker, da den vanvittige
  formasjonen oppstod i løpet av 30-45 minutter på ettermiddagen.
  En pilot som fløy over åkeren klokken 1730 så bare vanlig hvete, og da
  mennesker fikk øye på kornsirkelen klokken 1800 brøt hysteriet løs. 10.000
  mennesker besøkte kornsirkelen i dagene som fulgte.

    Det som må være verdens flotteste kornsirkel ble oppdaget på samme
  sted. Høsten 1996 kunne man beundre en kornsirkel som var 200 meter i
  diameter. Den bestod av perfekt synkronisterte triangler - både store og små.
  Hvis bare en av trianglene hadde vært en cm feilplassert ville sirkelen blitt
  brutt.

O   Mange rapporter om kornsirkler har harmonert med rapporter om mystisk
  lys og underlige lyder fra samme områder.

    I området rundt en kornsirkel har man fått meldinger om at syke
  mennesker plutselig har blitt friske. Dyr oppfører seg også snodig, og
  elektrisk apparater slutter å virke.

    Mange tror kornsirkler er beskjeder fra utenomjordiske vesener.
  Påfallende mange kornsirkler er nøyaktige kopier av religiøse tegn.
  Indianere tror kornsirkler symboliserer kommunikasjon mellom himmel og 
  jord. Det forekommer også ofte kornsirkler med keltiske, egyptiske eller 
  åndelige mønster.

    Det finnes ofte døde fluer inne i kornsirkler. Fluene later til å ha dødd på
  en uforklarlig måte med tungen ute.

    I Norge ble den første kornsirkelen rapportert 19. juni 1995. En ufo-
  lignenede formasjon bestående av en stor og tre små sirkler dukket opp i 
  Lillesand. Siden er det meldt fra om ytterligere 20 kornsirkler til dags dato.
 
  * Bilder av norske kornsirkler kan beskues på Norsk Kornsirkelgruppes
      internettside www.kornsirkler.org.

(SøSø)