Asker og Bærums Budstikke 21. juni 2003

Venter på kornhøsten


(FOTO: Kornsirkel på Syverstad gård,  11. august 1999, N.K. anm.)

                                            
Plutselig så det slik ut på Syverstad gård i 1999, og skulle det dukke opp flere, er det
bare å ringe. Eva Brekkestø er nemlig sikker på at vi står overfor vår tids største
mysterium.

TEKST:  MORTEN HALLSET  –  FOTO:  EVA GROVEN /  morten.halsett@budstikka.no

Hun leder noe som kaller seg Norsk Kornsirkelgruppe, hun vet hun risikerer å bli oppfattet som
sprøyte gal og kornsirkler er altså disse merkelige, vakre og renskårne figurene og symbolene
som plutselig og på helt uforklarlig vis oppstår ute på kornåkre og som kan strekke seg over
flere hundre meter. Figuren på Syverstad målte 32.

Enhver sunn skeptiker vil selvsagt påstå at det bare er noen som tuller og tråkker opp mønstrene
mens ingen ser det. Ingen sak å ta seg inn i en åker uten å etterlate seg spor, sier bønder. Men
kom ikke her, sier Eva.

De to britene Dough og Dave forsøkte seg også med den da de i 1991 påsto at det var de som
hadde laget samtlige kornsirkler som var observert i hele England, og da snakker vi om tusenvis.
Problemet var bare at opptegnelser fra 1600-tallet viser at fenomenet eksisterte allerede da og
dessuten: Du tråkker ikke opp en komplisert kornsirkel, med ytre og indre ringer, 300 meter i
diameter, på tre timer, slik det skjedde i England en gang. En annen sirkel, ved Stonehenge, var
på plass i løpet av 50 minutter. En helikopterflyger som passerte området to ganger i dette
tidsrommet samt fire vakter ved Stonehenge bekreftet det hele. I England forekommer i det hele
tatt nye kornsirkler så ofte at det hver morgen blir fløyet over de mest aktuelle områdene for å
kartlegge dem.
- Noen sirkler er helt klart menneskeskapte og de kjennetegnes ved at de er usymmetriske og litt
rufsete i kantene. Sirkelen som ble observert på Løken gård i Bærum i 1999 var høyst sannsynlig
en slik. Men de to som ble observert med bare noen dagers mellomrom i august i Asker samme år,
på Syverstad og Vettre, hadde de klassiske kornsirkelformene, forklarer Eva-Marie Brekkestø,
bosatt på Jar, lærer på Uranienborg skole i Oslo og gift med Sten "Norwegian Wood" Randers
Fredriksen.


I ÅKEREN: Eva Bekkestø leder Norsk Kornsirkelgruppe og nyter sommeren i det grønne.
Men hva vil høsten bringe av mysterier i kornåkeren?


- Sten sier til meg at en galskap skal man ha, og din er i alle fall vakker, forklarer Eva-Marie
muntert og sikter til kornsirklenes til tider svært kunstferdige formasjoner, mens hun ustoppelig
greier ut om kornsirklene i Sør-England. Det er der de forekommer hyppigst. Av 500 som ble
registrert i hele verden i fjor, var 250 å finne nettopp i Sør-Engaland.
   Og det er lett å la seg rive med når hun legger i vei og forteller om all dokumentasjon som
foreligger på dette underlige fenomenet. Hun viser videoer og lesser opp bøker, tidsskrifter og
bildemapper og har i det hele tatt vært fullstendig forgapt i alt som har med kornsirkler å gjøre
helt siden den gangen i 1996 da hun satt på Kolsåstrikken og bladde i et tidsskrift hvor
fascinerende ting sto å lese.
- Jeg ble forelsket der og da og kjøpte en bok om kornsirkler. Så reiste vi til England i området ved
Stonehenge - det er der det forekommer oftest - og videre nordover for å observere. Jeg begynte
registreringer, tok kontakt med lokalaviser i hele Sør-Norge, UFO/Norge etc. etc.

- Dette kan jo kalles UFO-er, om enn ikke den tradisjonelle typen, sier Eva-Marie og setter i gang en
video, tatt opp av en ung brite ved navn Weyleigh. Opptaket har vært undersøkt av eksperter men
ingen av dem har klart å finne tegn på at filmen er forfalsket. Kameraet sveiper over et åkerlandskap
før det plutselig fanger opp først ett, så to og tre små lyskuler som i en veldig fart farer lavt over
landskapet. Kulene svinser hit og dit like over åkeren. Plutselig fyker de videre i økende hastighet i en
ny retning og til sist greier ikke Weyleigh å følge dem med kameraet lenger. Men tilbake på jordet
ligger et perfekt mønster av symmetriske og sirkulære figurer. Kornet som er bøyd ned er anbragt i
regelmessige retninger, i form av reir og pyramider, og det hele er over på sekunder. Man kan til og
med se at mønstrene blir til mens lyskulene farer over området.

- Jeg har selv vært i England og sett et slikt lysfenomen like ved et sted hvor det var avtegnet en
kornsirkel. Vi oppdaget til og med at lyskulen var med på ett av bildene vi tok derfra, sier Eva-Marie,
som til syvende og sist tok initiativet til dannelsen av Norsk Kornsirkelgruppe. Via sin hjemmeside
sprer gruppen massiv informasjon om dette merkelige fenomenet. Selv reiser hun omkring og holder
foredrag på alternativmesser og i andre fora hvor hun blir invitert.
- Målet vårt er at vi skal bli så kjent at folk automatisk rapporterer til oss når de ser noe slik at vi kan
rykke ut på kort varsel for å ta bilder og gjøre analyser.


KUNSTERDIG: Kornsirklene fremstår ofte som de vakreste kunstverk, 
som dette som Eva Brekkestø viser frem.


- Amerikanske forskere har i 12 år interessert seg for fenomenet og har tatt jord- og kornprøver fra
250 forskjellige kornsirkler. I 90 prosent av tilfellene viste det seg at kornet endret seg både ut- og
innvendig og likeledes den kjemiske sammensetningen av jordsmonnet. Videre endres spireevnen
til kornet. På modent korn økes den, mens den minker på ungt korn, forklarer Eva-Marie, før hun
henter frem noen kornstrå.
- På noen av disse vil du se at det er skjedd en strekking av leddknuten i kornstrået. Knuten er to-tre
ganger lenger enn normalt. Tydeligvis er det skjedd en sterk oppvarming og dampen - fuktigheten -
er blitt sluppet ut i leddknutene. Dette gjelder ungt korn. På gammelt og tørt korn, som du ser her, sier
hun og plukker opp et par andre, - har det oppstått små eksplosjonshull i knuten.


(FOTO: Halset gård, Furnes ved Hamar,  8. august 2002, N.K. anm.)
I RING:  Også kornet som er lagt flatt følger bestemte mønstre.  

Hun viser også til at det må være en slags elektromagnetisk kilde til fenomenet.
Forskere sier at det ser ut til at kilden som utsråler varme og elektro-magnetisme må være kuleformet
og befinne seg over sentrum av sirkelen. Det er mest i midten, og svakere utover. Noen av kornsirkel-
mønstrene ligner også svært på magnetfeltene man viser med jernfilspon på skolen.
- Hvilke teorier gjør seg gjeldende om hva dette egentlig er?
- Mange forskjellige, alt fra at det er snakk om "hilsener" fra intelligent liv andre steder i universet, hekser
og jordånder, til gaia-teorien, altså teorien om at det er jordenergien selv som forårsaker det hele. Noen
mener også at der vår kollektive underbevissthet som fremkaller fenomenet. Mange av mønstrene er
kopier av indiske mandaler, altså geometriske symboler. Det er mye matematikk i figurene.
- Hvor står du selv i spørsmålet?
- Jeg er ikke så opptatt av det rent materielle ved kornsirklene. Jeg ser altså ikke for meg fartøyer som
det kommer vesener ut av, selv om jeg tror det finnes liv andre steder. Noen tror jo at sirklene et forvarsel
om små, grønne menns ankomst. Det har til og med vært skrevet bøker om akkurat det. Det er nesten så
jeg ikke tør si det, men jeg ser på kornsirklene først og fremst som en gave til menneskeheten.
Skjønnheten i figurene fascinerer meg. Selv om jeg er sørlending, er jeg ikke noe utpreget kristent
menneske, men jeg heller nok mer til de religiøse eller spirituelle forklaringer på dette. Det er mer
nærliggende å sette det i sammenheng med noe guddommelig enn med UFO-er. Men jeg er helt sikker på
det står en intelligens bak. Noen mener at sirklene er en "wake up call", et varsel fra noen som prøver å si
fra om at vi ikke må ødelegge kloden.
- Tre spørsmål går ofte igjen av de jeg får: Hvem lagre kornsirklene, hvorfor oppstår de og hvordan. Det vi
kan svare nokså inngående er det siste, mens vi bare kan spekulere omkring de to første. Det eneste jeg
avviser er at sirklene er landingsmerker etter UFO-er.

- Mange vil vel også bare føyse det bort og si at det er det rene, skjære vås, alt sammen?
- Noen vil alltid hevde det. Men i motsetning til spøkelser og skrømt, er kornsirklene noe som ikke kan
forklares som noe man rører om i fylla eller slikt. De ligger der, de kan ses og oppsøkes, de er et håndfast
mysterium. Men man kan jo ikke trekke folk etter håret inn i en kornsirkel heller.


KORNSIRKEL observert på halset gård ved Hamar i 2000                                                    
Foto: Privat

- Har alle i gruppen den samme oppfatningen?
- Ikke alle mener det samme som meg, nei.
- Blir du skuffet om du aldri får svaret?
- Nei. Som sagt er det er skjønnheten i figurene som fascinerer meg. De er rene kunstverk. Noe av
det rare er også at mønstrene i sirklene blir mer og mer kompliserte. De første man observerte var
enkle sirkler. Siden er de blitt store og sammensatte. Det virker som om jo mer man omtaler dem,
jo mer utvikler de seg. Vi har kanskje med den kollektive underbevissthet å gjøre.
- Er du opptatt av astronomi?
- Jeg fikk stjernekikkert allerede som 12-åring og var svært opptatt av universet. Men Kosmos
– er ikke det på en måte det samme som Gud? Jeg er litt naiv jeg, skjønner du!
   Ler Eva-Marie Brekkestø og dunker pekefingeren mot tinningen.


Mikrobølger og magnetisme

BLT Research Team, Inc, som ble startet i 1990 av John Burke, biofysiker W.C. Levengood fra
Michigan og Nancy Talbott, har undersøkt tusenvis av plante- og jordprøver fra mer enn 450 kornsirkler
i åtte forskjellige land.
(obs: korrekt tall er 250, N.K. anm.)

Prøvene, som er tatt i de delene av kornsirklene der kornet ligger flatt, er sammenliknet med
kontrollprøver tatt i varierende avstand utenfor områdene med flatt korn. Disse artiklene, som alle er
publisert i vitenskapelige tidsskrifter, drøfter funnene fra kornsirklene. I følge BLTs president Nancy
Talbott, vil en fjerde artikkel snart bli publisert. Forskerteamet har også produsert flere hundre
laboratorierapporter som beskriver funn fra individuelle kornsirkler i flere land.

De tre publiserte artiklene presenterer holdepunkter for at tre forskjellige typer energier er involvert
når kornsirkler oppstår: En varmeproduserende energi, sannsynligvis mikrobølger, sterke magnetiske
felt og uvanlige elektriske pulser.

Holdepunkter for at mikrobølger er involvert, er funnet i kornstråenes leddknuter. Væsken og
næringsstoffene som livnærer planten føres opp gjennom det hule strået. Det er mest av denne væsken i
stråets leddknuter. På kornsirkelplanter ser man ofte vesentlig strukkede eller forlengede leddknuter
(første leddknute under akset), eller eksplosjonshull i leddknutene (dvs. "utbåsningshull", som oftest i de
nederste leddknutene). Begge disse endringene skyldes trolig at væsken inni strået blir utsatt for intens
oppvarming og dermed forvandles til damp.

BLT Research Team har gjort en annen oppdagelse som styrker teorien at en sterk varmekilde er involvert.
Oppdagelsen viser også at sterke magnetiske felt kan være tilstede når kornsirkler dannes. Siden 1993,
da rutinemessig innsamling av jordprøver fra kornsirkler ble satt i gang, har man funnet hundrevis av små,
runde, magnetiserte partikler av rent jern i jordsmonnet. Vanligvis finner man disse kuleformede partiklene
i klaser i utkanten av sirkelformede kornformasjoner.

BLT-teamet mener også å ha påvist at høyst uvanlige elektriske pulser medvirker når kornsirkler dannes.
Når kornsirkler oppstår i modent korn der frøene er fullt utviklet, ser man at disse frøene viser en
overraskende god vekstevne - en fire-femdobling.

BLT Research Team har gjennomført flere kontrollstudier, der de ved hjelp av forskjellige metoder, har lagt
korn flatt. Teamet har bøyd korn mekanisk ved hjelp av forskjellige metoder som personer som lager
kornsirkelforfalskninger, oppgir at de bruker. De har samlet inn og undersøkt disse prøvene av korn og jord.
Resultatene av disse kontrollstudiene har blitt sammenlignet med studier av prøver fra kornsirkler i åtte
forskjellige land over en periode på 12 år. Ingen av de endringene i korn eller jordsmonn som er listet opp
ovenfor har blitt funnet i kontrollprøvene, noe som utelukker at mekanisk bøying av korn kan forklare
kornsirkelfenomenet.


10.000 kornsirkler


Norsk Kornsirkelgruppe har som formål å samle og registrere opplysninger om alle kornsirkler som har
kommet, eller etter hvert oppstår, i Norge. Gruppen har en egen hjemmeside, www.kornsirkelr.org som
gir en presentasjon av det innsamlede materialet, med tilknyttede foredrag og artikler.


(FOTO: Nedre Rotvoll gård, Rotvoll ved Trondheim,  30. august 2001, N.K. anm.)

På verdensbasis er det hittil registrert ca. 10.000 kornsirkler, hvorav størstedelen er oppstått i England.
Sirklene forekommer i stor grad også i Kanada, USA, Australia, New Zealand, Tyskland, Holland, Danmark,
Russland, etc. Her i Norge har vi registrert sirkler tilbake til 1995, tre av dem i Asker og Bærum. 11. august
ble den første lokale kornsirkelen observert på Syverstad gård i Asker. Samme dag dukket en sirkel opp
på Løken gård i Bærum, men den var etter all sannsynlighet en menneskeskapt "spøk". 22. august 1999
ble foreløpig siste observasjon i Asker og Bærum gjort, på Vettre gård.

Vår tids største mysterium.  Selv om en del kornsirkler beviselig er laget av mennesker, bl.a. på bestilling
av TV-stasjoner og tidsskrifter eller som spøk, er de resterende å anse som et mysterium, mener Norsk
Kornsirkelgruppe og andre, både forskere og alminnelig interesserte. Til tross for utstrakt vitenskapelig
forskning på fenomenet i mer enn 12 år av hittil 250 kornsirkler i åtte land, er ingen foreløpig i stand til å
fastslå hvordan de oppstår.

Falske sirkler.  Norsk Kornsirkelgruppe har ikke som intensjon å avgjøre hvorvidt en kornsirkel er ekte
eller falsk. I de tilfeller gruppen mottar dokumentert informasjon om at en sirkel er menneskers verk, vil også
dette blir opplyst.

Alle oppfordres til å vise hensyn ved besøk i kornsirkler, og Norsk Kornsirkelgruppe minner om at det i
Norge ikke er lov å gå på dyrket mark om sommeren uten tillatelse fra grunneier. Allemannsretten er ikke
uten begrensninger.