Alternativt Nettverk   nr. 5 / 2000.


NORSK KORNSIRKELGRUPPE

av Erik Svenke Solum 

Du har sikkert hørt om fenomenet; en åker med høstmodent korn blir dekorert med et rent og vakkert geometrisk mønster. Ofte er de intrikat og imponerende utført - i en skala og utførelse som gjør det vanskelig alltid å forklare det som guttestreker. Mange har fattet interesse for fenomenet som fikk sitt "gjennombrudd" tidlig på nittitallet. Kanskje mest på grunn av de engelske pensjonistene Doug og Dave som sto fram og høstet æren for verkene.
De fortalte villig vekk om hvordan de hadde gått fram; med en cap på hodet med en ståltråd i som sikte for å holde stø kurs, en plankestubb under beina som la kornet ned i det ønskede mønster. Slik hoppet de angivelig rundt i de mange åkrer på nattetid. Senere skulle det vise seg at det umulig kunne ha vært de to eksentrikerne som hadde laget alle kornsirklene. Likevel kan det vel hende at det det finnes flere luringer i England.

- Det finnes vitneutsagn om kornsirkler fra helt tilbake på 1600-tallet, forteller Eva Marie Brekkestø i Norsk Kornsirkelgruppe. Hun har ikke har særlig tro på at det er menneskekrefter som står bak hele fenomenet
- En del er nok menneskeskapt, men det er likevel mye som ikke kan forklares slik. Et eksempel er en kornsirkel som dukket opp like ved Stonehenge i England for en tid tilbake. En pilot fortalte at han hadde fløyet over området to ganger på én time, og på denne timen hadde det dukket opp en stor og fantastisk kornsirkel. Vaktene ved Stonehenge kunne også bekrefte at det ikke hadde vært noen kornsirkel på stedet like før.

- Når stiftet dere kornsirkelgruppen?
- Jeg hadde vært interessert i fenomenet lenge, men fant lite informasjon om hva som hadde skjedd i Norge. Jeg reiste på en konferanse vinter og traff to andre likesinnede, og vi ble enige om at vi burde gjøre noe i Norge. Vi samlet flere personer, og har nå en internettside i drift. Vi har folk som reiser ut og kartlegger, måler opp, fotograferer og gjør tekniske registreringer i kornsirkler. Bare i august '99 registrerte vi fire kornsirkler i Asker- og Bærumsområdet.

- Hva slags målinger er det som har blitt gjort i slike kornsirkler
- I Dr. Levengood-laboratoriet i USA tar de prøver av korn fra kornsirkler. De har gjort oppsiktsvekkende funn. Det viser seg at kornet som har blitt berørt av formasjonen har endret utseende og til og med spireevne. Leddene i strået er forstørret og har huller. Det er funnet kjemiske stoffer i bakken til kornsirkelen som ikke finnes to meter utenfor. Dessuten ser det ut som en slags stråling som likner mikrobølgestråling har vært involvert, og at mønsteret er skapt av en varm sprengkraft innenfra i stråene.

Reklame

I England vekker kornsirklene stor interesse hver sommer, og tabloidpressen skriver gjerne og ofte om fenomenet. Men da helst om hvilke personer som sier de står bak den enkelte kreasjon. Dessuten dukker det stadig opp mønstre kjent fra dataspill, og symboler fra høyst kjente kulturer, på åkrer rundt om. Også reklamebransjen har brukt "kornbilder" til å selge flere biler.

- Likevel er det stadig øyenvitner som forteller om observasjoner som skiller seg markant fra alt dette. Det blir av og til sett lysfenomener på størrelse med basketballer som beveger seg over åkeren, og kornet blir lagt ned i mønster i løpet av noen sekunder. Militæret i England har også fattet interesse og har fulgt etter lysballene i over tjue minutter - uten å kunne gi noen fullgod forklaring.

- Hvilken forklaring fester du selv mest lit til?
- Jeg mener kornsirklene er det største mysteriet i moderne tid. Jeg velger å tro på øyenvitnene. Men jeg tror det gjerne kan være snakk om en form for elektrisk stråling som oppstår fysisk. Men det må åpenbart være en form for intelligens som står bak. Og det ligger et budskap i det som formidles. Jeg tror ikke det nødvendigvis er snakk om en type budskap som skal forstås bevisst, men at mønstrene påvirker oss på et dypere nivå. Det er ikke et språk som kan oversettes. Mest av alt er kornsirklene fantastisk vakre, og har stor verdi bare i egenskap av sin estetikk.

Sentral

- Vi håper å kunne være en sentral for informasjon for interesserte i framtida. Vi er allerede godt i gang med innsamlingen og mye skal etter hvert legges ut på nettsiden vår, avslutter Eva Marie Brekkestø som poengterer at kornsirkelgruppen også ønsker seg flere aktive medlemmer, foruten informasjon om det som skjer og har skjedd av kornsirkler i Norge.


Artikkelen er hentet fra magasinet Alternativt Nettverk nr. 5/2000.
For info tlf. 22 67 62 01
.