Kornsirkelfenomenet

Budskap fra Stjernedøtrene, eller menneskers verk?

av Pål Aune

Kornsirkelfenomenet kjenner vel i dag de aller fleste mennesker til. Meningene omkring hvordan de oppstår, og hva de betyr har etter hvert skapt like mye diskusjon og spekulasjon som den som foregår omkring UFO-fenomenet. Disse meningene spenner i ytterlighet fra personer som mener at absolutt alle kornsirkler er menneskelaget, ved hjelp av enkle midler, til personer som mener at sirklene er kodede budskap fra andre verdener eller dimensjoner, skapt av avansert teknologi eller psykisk kraft.

Det store spørsmålet er da hvor, i spenningsfeltet mellom disse ytterlighetene, ligger sannheten?

I gjennom denne artikkelen skal vi belyse de forskjellige sidene ved kornsirkelfenomenet for dermed å få et bredere perspektiv. For alt er ikke så enkelt og liketil som, i hvertfall, de fleste medier skal ha det til å være. Det er snakk om avanserte og perfekt utførte geometriske figurer i stor skala, laget innen et kort tidsrom, hvor lys- og lydfenomener under dannelsen også hører med. I tillegg forandrer kornet, som danner grunnlaget for figurene,og jordsmonnet under, seg på merkelige måter. Andre registrerbare effekter kan også påvises inne i sirklene, som f.eks.en viss radioaktiv utstråling, en høyfrekvent "pipende" lyd, samt at mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr ofte slutter å fungere. 

En merkverdighet til er at kornet ikke dør, men faktisk gror videre, og det med inntil 40% høyere hastighet enn det normale kornet rett ved siden av. Måten kornet legger seg på er også merkelig. Ofte er det flere lag med korn, hvor lagene har forskjellig retning. Noen ganger er kornene flettet i hverandre på spesielle måter på avgrensede områder i sirkelen. Og flettingen kan være av forskjellig art i en og samme sirkel. 

Deretter har vi symbolbruken, altså tegningene, som har en høy kunstnerisk kreativitet og kompleksitet over seg. Det dreier seg ofte om kopier av eldgamle symboler, tatt i fra f.eks nord- og sør-amerikansk mytologi. Andre kan gjenkjennes fra indisk mytologi o.s.v. Rent matematiske former som firkanter, trekanter, kuber, pentagoner og andre er også vanlige. Med hensyn til dette kan ting tyde på at kornsirklene har et matematisk budskap som er direkte forbundet til f.eks Stonehenge og pyramidene ved Gizeh. 

Det kan også virke som om figurene "snakker" til oss på det underbevisste plan, da mange mennesker sier, da de befant seg inne i figurene, at de fikk en form for høyere bevissthet og ble "fortalt" hva figuren skulle symbolisere. Mange forteller også at de "så" en kornsirkel i drømme, eller i en visjon i våken tilstand, kort tid før den samme figuren oppstod i en kornåker et eller annet sted i verden. 

Vi må også ta opp spørsmålet om kornsirkler har en tilknytning til UFO-fenomenet. Rapporter om UFO-aktivitet natten før en kornsirkel blir oppdaget er ganske vanlig, og det finnes flere fotografier og videofilmer, f.eks den omdiskuterte videofilmen fra Olivers Castle i England (se foto fra videoen under), som kan antyde en forbindelse her.


En merkelig forbindelse gjelder også mellom lemlestelser av kuer, sauer og geiter med kornsirkelfenomenet, som er en av de siste oppdagelsene. Lemlestede dyr har her blitt funnet innenfor kornsirkler eller rett i nærheten. Helt til slutt har vi myndighetenes nå etter hvert merkelige oppførsel i mot fenomenet. I England blir f.eks bønder truet med bøter, eller bestukket, til å fjerne kornsirklene så fort som mulig, men først etter at umerkede svarte helikoptere, og uniformert personell har gjort sine undersøkelser på åstedet. Eller at kornsirkelforskere, som f.eks. Colin Andrews, fysisk blir hindret i å foreta undersøkelser av kornsirkler.


På Utsiden

De første kornsirkler man vet om ble funnet nettopp i England, i året 1647. De ble da kalt "hekse- eller djevelringer", da man mente at overnaturlige krefter skapte sirklene. Tegningen under viser hvordan en "djevelring" ble til.


Men det finnes opptegnelser om slike ringer fra langt eldre tider. En historie av interesse her, hentet fra en kanadisk bok med tittel Thirty Indian Legends of Canada, handler om Døtrene av Stjernen. Den forteller om en dyktig indianerjeger som, mens han jakter på prærien, oppdager en sirkel; "Det så ut som om folk hadde løpt i ring til gresset var lagt flatt. Ettersom han ikke kunne se noen fotspor som ledet ut fra ringen, undret han fælt på hvem som hadde laget sirkelen. Så han gjemte seg, og ventet for å se om noen kom tilbake til stedet. Etter at det var gått en liten stund hørte han lyden av vakker musikk som syntes å komme fra himmelen. Da han så opp, så han noe komme ned gjennom luften, og musikken lød som sangen fra mange piker til sammen. Ettersom objektet kom nærmere så han at det var en flettet kurv, med 12 jenter oppi. Etter å ha landet, steg jentene ut av kurven og danset rundt omkring i sirkelen, men så snart de merket at jegeren var tilstede, hoppet de tilbake i kurven og den ble med en gang trukket opp i luften". Senere i fortellingen sies det at jentene i kurven dro til Stjernen Bestefar som var i stand til å gjøre stor magi. Dette er bare et eksempel av mange, som refererer til kornsirkler i nær- eller eldre fortid.

Kornsirklene oppsto opprinnelig som rene sirkler, dreiende enten med eller mot klokken, men det var først på 1990-tallet at det oppsto meget kompliserte geometriske former. Disse geometriske piktogrammene er perfekte i sin utførelse, og som regel i en størrelsesorden som gjør at man er avhengig av fly eller helikopter for å kunne se dem ordentlig. I fra oven ser de nærmest metalliske ut, og man ser tydelig hvordan kornet er lagt i forskjellige retninger for å skape denne "polert metall" effekten. Kornsirklene ligger for det meste langt ute i åkeren, og de ligger alltid på rett linje med der hvor skurtreskeren, eller traktoren, har kjørt. 

Det er hittil ikke blitt forklart hvordan så store og så perfekte figurer kan bli laget i løpet av noen nattetimer. Ei heller finnes det en tilfredsstillende forklaring på mangelen av spor til og fra figurene. Det har vært arrangert konkurranser i England, hvis mål er å kopiere tilsvarende figurer i samme størrelsesorden i løpet av en natt, men resultatene herfra viste at disse figurenes nøyaktighet lå langt i fra originalen.


På Innsiden

Kommer man inn i en av disse komplekse kornsirklene, og begynner å studere den, finner man mange merkverdigheter. For det første er kornet presset ned, men ikke brukket som bildet under viser. Meget ofte er kornet flettet i hverandre Dette er et moment som ofte avslører, og skiller, de ekte kornsirklene fra bløffmakernes.


Falske kornsirkler finnes det nemlig mange av. De mest kjente av disse bløffmakerne er Doug og Dave, to eldre luringer som påstår at de står bak de aller fleste kornsirklene i England siden –70 tallet. Men bare mengden av sirkler som har blitt registrert siden den gang, samt det primitive arbeidsredskapet og metodene deres (se bildet under), er nok til å fastslå at de to herrene nok tar vann over hodet med slike påstander.


Men tilbake til kornet. Som nevnt ovenfor viser det seg at kornet i sirklene ikke dør, men fortsetter å vokse, attpåtil hurtigere enn det normale kornet, mange ganger opp til 40 % raskere. Dette kan man tydelig se på bildet under, hvor plantene 4, 6, 8 og 12 er tatt fra en kornsirkels indre, mens plantene 1, 3, 9 og 11 er tatt fra utsiden.

En annen ting er at mønsteret i sirkelen gjentar seg de påfølgende år, ofte over 5-6 år før de forsvinner, da kornet som utgjorde sirkelen fremdeles vokser raskere enn det andre kornet. En annen snodig ting er at det ofte dannes et nytt mønster ut i fra et gammelt mønster fra forrige år.


Visjoner og drømmer om kornsirkler

Mange personer har rapportert at de enten i drømme eller i en visjon i våken tilstand har sett et bestemt mønster. Kort tid senere har de, gjennom som regel media, fått den overraskende nyheten at det samme mønsteret de så har oppstått i en kornsirkel et eller annet sted i verden. Et eksempel på dette er en forutsigelse av et kornsirkelmønster i en drøm av en mann ved navn Dee Finney. Han så i drømme kornsirkelen på bildet nedenunder som oppsto den 19 april 1997 ved Weyhill, Near Andover, HampshireEngland., men bildene av kornsirkelen ble ikke offentliggjort før den 22. juni 1998.Dee Finney laget tegningen (skissen over) 26 dager før kornsirkelen oppstod, og han visste ingenting om dette sammentreffet før bildene ble publisert. Dee Finney er en amerikaner som skriver ned eller tegner sine drømmer og visjoner. Noe han har gjort siden 1980. Man kan finne denne forutsigelsen, så vel som andre, på websiden http://www.greatdreams.com/may98.htm.


UFOer og kornsirkler

Mange personer har observert lysende kuler, både på dagtid og nattestid, i nærheten eller rett over en kornsirkel. Et eksempel på dette er en videofilm tatt kl.05.15 den 11 august 1996 ved Olivers Castle, Wiltshire, England. En 21 år gammel mannlig student er da ute på kornsirkeljakt. Han har kvelden før slått opp et telt, og ettersom timene går og ingenting skjer, sovner han. Han blir vekket på morgenkvisten av en summende lyd. Han blir nysgjerrig, griper videokameraet og kryper ut av teltet. På kornåkeren nedenfor ham, ser han to lysende kuler som sveiper over åkeren og skaper figuren som vist på bildet under.

Studenten sender i ettertid, anonymt, videofilmen til analyse. Filmen vekker enorm interesse verden rundt, og blir straks objekt for inngående studier, hvor konklusjonene spenner fra "en ren bløff " til "tidenes beste UFO-dokumentasjon". Videofilmen og analyserte stillbilder kan lastes ned på http://www.patrickwilson.com/cropcir.html.

På bildet over er en av disse lysende kulene forstørret, og konturene av en merkelig liten gjenstand trer fram. Den er tydeligvis laget av et eller annet metall som reflekterer lyset. Den har en liten kuppel med en forsenkning i midten, og små vinger som er krumme. Større UFOer, med denne typen utforming, finnes det mange rapporter om. Så at dette kan være en fjernstyrt miniutgave, sendt ut fra en større bemannet UFO, er en mulighet.


Psykisk skapte kornsirkler

Den amerikanske UFO-organisasjonen CSETI-Center for the study of Extra Terrestrial Intelligence- var i England i 1992 for å studere de merkelige kornsirklene og kanskje få kontakt med sirkelmakerne. Denne organisasjonen har spesialisert seg på å benytte lyd, lys og ikke minst tankekraft for å komme i kontakt med UFOer og utenomjordiske.

Ved denne anledningen hadde CSETI-temet alliert seg med Colin Andrews Crop Circle Phenomena Research Organisation. I løpet av en 10 dagers periode som strakk seg fra den 20. til den 30. juli ble mange merkelige lys sett på himmelen, og en 150 fot stor UFO ble observert bare noen få hundre meter unna gruppen. Observasjonene ble gjort like i nærheten av kjente og berømte hellige steder som Stonehenge, Avebury, Silbury Hill og Olivers Castle. 

Den 21.juli var teamet på plass ved et sted kalt Woodborough Hill, en ås med utsikt over et stort område med kornåkre. På kvelden ble det gjort forberedelser for eventuelt å komme i kontakt med sirkelmakerne. Det ble bestemt å sende ut et felles geometrisk tankebudskap, samt ved hjelp av laserlys å tegne den geometriske formen på himmelen. Figuren skulle være forholdsvis lett å forestille seg, så de valgte en trekant hvor hvert hjørne hadde en sirkel. Arbeidet med dette fortsatte utover natten. Ingen lys eller andre fenomener viste seg, og litt skuffet dro teamet dagen etter til et annet sted. 

Men den påfølgende dagen fikk CSETIs Steven M. Greer en telefonsamtale hvor en av bøndene i området ved Woodborough Hill fortalte at han hadde oppdaget en merkelig kornsirkel dagen etter at teamet hadde vært der (se blildet over). De dro tilbake og fikk se en nøyaktig kopi av den figuren de i fellesskap hadde forestilt seg. Denne figuren ble fra da av CSETIs logo.

Sammenhenger mellom lemlestelser av gårdsdyr og kornsirkler?

Linda Moulton-Howe, en av verdens fremste forskere på de mystiske lemlestelsene på diverse gårdsdyr, har i løpet av det siste året kommet over flere tilfeller hvor lemlestede dyr har blitt funnet innenfor eller rett ved siden av en kornsirkel. Etter hennes oppfatning er det den samme energien som er ansvarlig for både kornsirkel- så vel som lemlestelsesfenomenet. I følge hennes rapporter blir f.eks kornet "kokt" på en måte som kan sammenlignes med det som skjer i en mikrobølgeovn. Det samme har hun registrert skjer med de delene av et dyr som har blitt lemlestet. 

Vevet og blodet har blitt "kokt" ved en høy og konsentrert varme som f.eks på bildet over, hvor det øverste bildet viser en helt normal hemoglobintilstand i blodet fra en ku, mens på bildet nedenfor, som stammer fra en lemlestet ku, ser man at hemoglobinet har blitt utsatt for sterk varme. I likhet med kornet, hvor all væske forsvinner ved denne dehydreringen, så forsvinner nesten all væske også fra de lemlestede dyrene, til og med blod. Så konklusjonen må være at kornsirklene og de lemlestede dyrene blir utsatt for mikrobølgestråling i tillegg til andre påvirkninger av elektrisk og magnetisk art.

Av andre interessante og merkelige funn når det gjelder lemlestelsene, er oppdagelsen av et gulhvitt pulver som har oppløst vevet inne i dyrets hjerte, men ikke skadet den ytre membranen. Dette gulhvite pulveret består av små krystallinske strukturer av ukjent opprinnelse. I tillegg har det blitt funnet en blåfarget gelèaktig masse ved sårkantene på dyrene.


Svarte umerkede helikoptere, UFOer og kornsirkler

Som avslutning skal vi se på koblingen mellom UFOer, svarte umerkede helikoptere og kornsirkler. I de siste årene har det dukket opp stadig flere rapporter om UFOer som opererer sammen med eller blir jagd av helikoptere. Som regel foregår dette om kvelden eller natten, hvor det den påfølgende dagen blir oppdaget en kornsirkel. UFOene blir beskrevet enten som mindre små lysende kuler, eller av vanlig størrelse, d.v.s mellom 10-15 meter i diameter.

Helikopterne er som regel svarte av farge, har ingen identifikasjonsmerker, vinduene er sotet slik at ingen vitner foreløpig har sett hvem eller hva som befinner seg på innsiden under disse episodene. Derimot har mange vitner sett mennesker i svarte uniformer i nærheten av disse mystiske helikopterne, men i de tilfellene har det ikke vært rapportert om noen form for UFO-aktivitet. Mange spekulasjoner omkring hva disse helikopterne er, og hvem som står bak dem, svirrer rundt på internettet eller i diverse UFO-relaterte magasiner.

I flere tilfeller har disse helikopterne og mannskapet deres utført en form for militære øvelser i små byer i USA. Disse øvelsene har vært svært skremmende for de lokale innbyggerne. Det blir rapportert at helikopterne, som regel i et antall av ti eller flere, lander rundt omkring i bykjernen, og at unge menn i svarte uniformer strømmer ut av helikopterkroppene, internerer folk i flere timer uten å forklare hvorfor, for så å forsvinne like fort som de kom. Hvis disse rapportene viser seg å være sanne, er det da her snakk om at de utgjør en trussel, eller er de en ukjent militær avdeling som raskt skal sørge for å opprette ro og orden i en krisesituasjon, altså en form for hjelp til sivilbefolkningen? Foreløpig har ingen fra en slik gruppe stått fram og fortalt hvem de representerer, eller hvorfor de oppfører seg slik de gjør.


Mysteriet fremdeles like stort

Som man kan forstå av artikkelen er kornsirkler et komplekst og besnærende fenomen. De inneholder mange ubesvarte spørsmål som strekker seg over de fleste vitenskapelige områder, men heldigvis engasjerer flere og flere seriøse forskere verden over seg for å kunne finne løsningen på gåtene. Og dette kan føre til at man får svar på spørsmålet om kornsirklene er utenomjordiskes eller menneskers verk? Eller er de kanskje begge deler?